Sunday, April 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thi Tài Năng Trẻ trong Hội Chợ Tết Giáp Thìn 2024 -Nhớ Về Sài Gòn.


THÔNG BÁO

Thi Tài Năng Trẻ trong Hội Chợ Tết Giáp Thìn 2024 -Nhớ Về Sài Gòn.

Melbourne, ngày 19 tháng 1 năm 2024

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng xin trân trọng thông báo cùng quý vị nhân Hội Chợ Tết Giáp Thìn 2024 – Nhớ Về Sài Gòn chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc Thi Tài Năng Trẻ để các em trong độ tuổi thanh và thiếu niên từ 10 đến 25 tuổi có cơ hội thi thố tài năng.

Cuộc thi sẽ được tổ chức với các chi tiết như sau:

  • Trên sân khấu chính của Hội Chợ Tết vào ngày Chủ Nhật, 18/02/2024, từ 11:00am đến 1:00pm, Công viên Footscray Park.
  • Thể loại bao gồm: hát, vũ, sử dụng nhac cụ, diễn xuất, kể chuyện/tấu hài và ảo thuật.
  • Ban Giám Khảo gồm 3 vị với sự hiểu biết và có nhiều kinh nghiệm trong các bộ môn nghệ thuật.
  • Nhều giải thưởng có giá trị.

Ghi danh tham dự cuộc thi: www.tetfactor.com cho đến hết ngày Thứ Sáu 16/02/2024. Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu quý vị muốn bảo trợ cho cuộc thi.

Chúng tôi kính mong quý vị giúp phổ biến thông báo này rộng rãi và khuyến khích các em hưởng ứng cuộc thi. Xin xem phần tiếng Anh đính kèm phía dưới.

TM. BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch