Saturday, April 20, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thay đổi trên West Gate Freeway từ ngày 8 tháng 3


Một mùa hè bận rộn với các công trình trên West Gate Freeway đến các làn đường trải nhựa giữa Đường Millers RD và M80 Ring Road sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 3 —và có những thay đổi mà người lái xe cần lưu ý.

Đường cao tốc sẽ được chia thành 2 làn đường ở cả hai hướng —nghĩa là người lái xe cần tuân theo các bảng báo trên cao để chọn làn đường chính xác.

Hướng đi ra ngoài

Khi bạn đang lái xe ra khỏi thành phố —hãy quyết định sớm xem bạn cần đi trên làn đường nào.

• Sử dụng các làn đường bên trong để đi lại dễ dàng hơn từ Cầu West Gate đến đường cao tốc M80 hoặc đường cao tốc Princes.

• Sử dụng làn đường bên ngoài nếu bạn muốn ra khỏi Đường Millers Rd hoặc Grieve Parade.

Hướng đi vào trong

Khi bạn đang lái xe về phía thành phố —hãy quyết định sớm xem bạn cần đi làn đường nào.

• Sử dụng các làn đường bên trong để đi lại dễ dàng hơn từ đường cao tốc M80 hoặc đường cao tốc Princes đến Cầu West Gate.

• Sử dụng làn đường bên ngoài nếu bạn muốn ra khỏi Đường Millers Rd hoặc Đường Williamstown Rd.

Đi theo vạch kẻ làn đường mới và bảng báo lớn cố định trên làn đường của bạn và lái xe cẩn thận.

Bạn có thể tìm thêm thông tin trên bigbuild.vic.gov.au/lanechanges. (NQ)