Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

THAM DỰ LỄ GIAO THỪA VÀ LỄ THƯỢNG KỲ ĐẦU NĂM GIÁP THÌN 2024.


THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI

V/v: THAM DỰ LỄ GIAO THỪA VÀ LỄ THƯỢNG KỲ ĐẦU NĂM GIÁP THÌN 2024.

Melbourne, ngày 30 tháng 1 năm 2024

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Ban Chấp Hành xin trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự lễ Giao Thừa và lễ Thượng Kỳ cầu cho Quốc Thái Dân An nhân dịp đầu năm Giáp Thìn 2024 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng-Đền Thờ Quốc Tổ.

Lễ Đón Giao Thừa sẽ được diễn ra vào lúc 12 giờ khuya, ngày Thứ Sáu, 9 tháng 2 năm 2024.

Lễ Thượng Kỳ và Cầu cho Quốc Thái Dân An năm Giáp Thìn sẽ được diễn ra vào lúc 12 giờ trưa, ngày Thứ Bẩy 10-2-2024 (tức Mồng Một Tết Giáp Thìn).

Cả hai buổi lễ đều được tổ chức tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng-Đền Thờ Quốc Tổ số 90 Knight Ave, Sunshine North. Sau cả hai buổi lễ chúng tôi kính mời quý đồng hương ở lại cùng nhau hưởng lộc Tổ Tân Xuân, hàn huyên tâm sự đón xuân trên đấy khách quê người.

Để đóng góp thêm hoa quả thức ăn cúng Giao Thừa và Tết, xin quý vị liên lạc với bà Nguyễn Việt Nga, đt số 0431 323 071, Trưởng Ban Phụ Nữ hay với bà Trương thị Vinh, đt số 0469 854 547, Phó Ban Phụ Nữ Phụ Trách miền Đông Melbourne.

Mọi thắc mắc hay chi tiết khác, xin liên lạc với ông Trịnh Đình Phước, Trưởng Ban Quản Trị Trung Tâm, đt số 0478 855 499.

Trân trọng kính báo và kính mời,

TM. -CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch