Saturday, April 20, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Tham dự Buổi cơm Gây quỹ cho các sinh hoạt Tưởng niệm Quốc hận 30/04/2024


THƯ MỜI

THAM DỰ BUỔI CƠM GÂY QUỸ CHO CÁC SINH HOẠT TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30/04/2024.

Melbourne, ngày 18 tháng 3 năm 2024

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Nhằm hỗ trợ tài chánh cho các chương trình sinh hoạt tưởng niệm Quốc Hận 2024 gồm việc lên Canberra biểu tình vào ngày Thứ Bảy ngày 27/04/2024 và đêm tưởng niệm Tháng Tư Đen tối Thứ Ba ngày 30/04/2024, Ban Chấp Hành xin thân mời quý vị tham dự buổi cơm gây quỹ được tổ chức như sau:

Ngày: Thứ Bảy 30/03/2024

Từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều.

Tại: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, 90 Knight Ave, Sunshine North

Vào cửa miễn phí. Phần sinh hoạt văn nghệ và hát karaoke nhạc đấu tranh sẽ do Ban Văn Nghệ Cộng Đồng và đồng bào tham dự đóng góp.

Để biết thêm chi tiết hoặc đóng góp các tặng vật đấu giá và xổ số, xin quý vị vui lòng liện lạc với:

  • Bà Cúc Nguyễn điện thoại số 0425 730 956
  • Cô Thụy Kim điện thoại số 0422 886 128

Chúng tôi rất mong nhận được sự hưởng ứng và hỗ trợ thật đông đủ của đồng hương.

TM. BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch