Sunday, April 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Tặng miễn phí RATs cho người dân Victoria


Chính quyền tiểu bang Victoria đang mở rộng khả năng tiếp cận các xét nghiệm kháng nguyên nhanh (RATs) và cung cấp miễn phí cho tất cả người dân Victoria trong thời gian còn lại của năm, nhằm giúp phát hiện và điều trị sớm Covid trước Giáng-Sinh và Năm Mới.

Bộ trưởng Y tế Victoria, bà Mary-Anne Thomas vào ngày hôm nay Thứ Năm 22/12 –thông báo rằng tất cả người dân Victoria sẽ đủ điều kiện nhận 2-gói RATs miễn phí tại bất kỳ địa điểm xét nghiệm nào của tiểu bang cho đến ngày 31 tháng 12 mà không yêu cầu về tính đủ điều kiện.

RATs là công cụ chính để phát hiện sớm Covid và kết quả khả quan cho phép những người đủ điều kiện tiếp cận với thuốc kháng virus và sẽ được hưởng lợi nhiều nhất.

Với khả năng tiếp cận RATs mở rộng đáng kể trong năm nay, nhu cầu xét nghiệm PCR do tiểu bang tài trợ đã giảm dần và từ ngày 31 tháng 12 năm 2022, tất cả các địa điểm xét nghiệm PCR còn lại do tiểu bang điều hành ở Victoria sẽ đóng cửa.

9 Dịch vụ tiêm chủng lưu động còn lại của tiểu bang Victoria, do các đơn vị y tế công cộng địa phương điều hành, cũng sẽ ngừng hoạt động trước ngày 31 tháng 12 –vì hầu hết người dân Victoria đang tiêm chủng vắc-xin tại địa phương thông qua bác sĩ gia đình và tiệm thuốc tây.

Sau khi đóng cửa các địa điểm xét nghiệm PCR do tiểu bang điều hành, các Hội đồng TP địa phương hiện đang cung cấp RATs miễn phí cho các thành viên đủ điều kiện của cộng đồng sẽ được Chính phủ hỗ trợ cung cấp RATs miễn phí cho tất cả người dân Victoria cho đến tháng 6 năm 2023.

Chương trình phân phối của Hội đồng hiện đang hoạt động trên 180 địa điểm địa phương như thư viện và trung tâm dịch vụ khách hàng của Hội đồng, với việc chuẩn bị đang được tiến hành để mở rộng quyền truy cập hơn nữa trong năm tới.

Những người có thẻ giảm giá, những người từ 70 tuổi trở lên, những người khuyết tật và các nhóm có nguy cơ cao khác đã có thể tiếp cận RATs miễn phí gần nhà hơn thông qua các Hội đồng địa phương.

Những cá nhân có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng hoặc những người có triệu chứng và đủ điều kiện dùng thuốc kháng virus có kết quả xét nghiệm RAT âm tính nên gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của họ để tiếp cận xét nghiệm PCR, nhằm bảo đảm phát hiện sớm và điều trị hiệu quả.

Những thay đổi này sẽ cho phép nhiều nhân viên y tế quay trở lại các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác, nơi nhu cầu về lực lượng lao động cao hơn.

Hơn 125 triệu RATs đã được phân phát cho người dân Victoria trong năm nay và hơn 22 triệu xét nghiệm PCR đã được thực hiện kể từ tháng 1 năm 2020. Cũng đã có hơn 16 triệu liều vắc-xin COVID-19 được cung cấp tại Victoria kể từ tháng 2 năm ngoái.

Để biết các địa điểm xét nghiệm và thông tin về chương trình phân phối của Hội đồng Thành phố, hãy truy cập www.coronavirus.vic.gov.au/get-a-covid-19-test. (NQ)