Sở thuế Úc để ý các chủ nhà, vốn lời BĐS và những vấn đề khác


Sở thuế Úc (ATO) sẽ xử lý các khoản khấu trừ gian lận của chủ nhà, sau khi đánh giá cho thấy gần 9 trong số 10 chủ nhà đã mắc sai lầm khi khai thuế hàng năm và kê khai chi phí không chính xác.

ATO “để ý” đến các chủ nhà, những người làm việc tại nhà và các khoản khấu trừ thuế lãi vốn trong tầm ngắm của họ.

Những người yêu cầu khấu trừ thuế khi làm việc tại nhà cũng sẽ bị “chú ý” dưới kính hiển vi, cũng như những người kiếm thu nhập bằng cách đưa nhà của họ lên các trang mạng cho thuê ngắn hạn như Airbnb hoặc Stayz, hoặc những người điều hành công việc kinh doanh tại nhà, nhưng sau đó trốn tránh trả tiền lợi nhuận bất động sản sau khi họ bán.

ATO đã nhận được $89.6 triệu đôla trong ngân sách tuần trước để thực hiện cuộc “đàn áp” mới, dự kiến sẽ làm tăng số tiền thu được của ATO thêm $474.9 triệu đôla trong 5 năm.

Văn phòng Thuế đã ước tính rằng trong năm 2019-20, có khoảng cách thuế khoảng $9 tỷ đôla do người nộp thuế đã trả 94.4% tổng số nợ theo lý thuyết cho Thịnh Vượng Chung Úc. (NQ)