Tuesday, June 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Sinh hoạt Cộng đồng Văn hóa Đa nguyên về Tháng Sức khỏe & An toàn năm 2020

Bản câu hỏi & trả lời

Tháng Mười 2020

WorkSafe là ai và họ làm công việc gì?

WorkSafe là cơ quan của chính phủ Victoria phụ trách kiểm định về sức khỏe và an toàn lao động, để bảo đảm giới chủ nhân cung cấp cho công nhân của họ môi trường làm việc an toàn. Mục tiêu của chúng tôi là giữ cho tất cả mọi nơi làm việc được khỏe mạnh và an toàn, và cung cấp sự chăm sóc và điều trị có phẩm chất cao khi công nhân bị thương.

Giới chủ nhân phải tuân thủ mọi luật lệ đề ra trong đạo luật Occupational Health and Safety Act và những quy định liên hệ.

Thanh Tra WorkSafe làm việc gì?

Đi thăm các nơi làm việc để tìm những mối nguy hoặc mọi thứ có thể gây thương tích cho công nhân tại nơi làm việc.

Cung cấp lời khuyên và thông tin về cách thức giữ cho nơi làm việc được an toàn.

WorkSafe làm gì nếu một công nhân bị thương?

Chủ nhân phải báo cho WorkSafe biết nếu có công nhân bị thương tích nghiêm trọng.

WorkSafe có thể đến thăm nơi làm việc để kiểm soát những thay đổi đã áp dụng để bảo đảm các công nhân khác không bị thương.

Workcover có phải là một phần của WorkSafe không, có thể giải thích cho tôi biết đó là gì không?

WorkSafe và WorkCover là cùng một cơ quan nhưng là hai phần riêng biệt.

WorkSafe phụ trách lĩnh vực Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp (Occupational Health and Safety), nhằm bảo đảm chủ nhân có nơi làm việc an toàn cho công nhân.

WorkCover phụ trách tiền bồi thường cho công nhân, chúng tôi sử dụng các công ty bảo hiểm để lo chuyện này, thí dụ như Allianz, CGU và các công ty khác.

Đại diện của WorkSafe do WorkSafe bổ nhiệm để quản trị khoản bảo hiểm WorkCover của  chủ nhân và lời khai yêu cầu bồi thường của công nhân bị thương. Họ giúp đỡ và hỗ trợ việc quản trị khoản phí tổn bảo hiểm phải đóng, hoặc giải quyết một hồ sơ khai yêu cầu bồi thường và cũng cung cấp cố vấn và hỗ trợ để giúp những công nhân bị thương tích trở lại làm việc.

Có phải tất cả mọi doanh nghiệp đều cần có bảo hiểm WorkCover không?

Nếu quý vị có thuê mướn nhân viên, kể cả những thợ học việc và trả mọi khoản lương bổng

tổng cộng $7,500 đô la hoặc hơn một năm thì phải có WorkCover.

Nếu quý vị phải có chính sách bảo hiểm mà không mua thì sẽ bị phạt vạ.

Nếu chủ nhân của quý vị không có WorkCover và quý vị bị thương tại nơi làm việc thì vẫn được bảo hiểm.

WorkCover sẽ tiếp tục làm việc riêng với chủ nhân khi họ làm sai.

Quý vị có thấy điều thay đổi gì trong thời gian có COVID-19 tại nơi làm việc quý vị đã đến thăm, mà thấy rằng đó là những điều quan trọng cần đề cập không?

Điều quan trọng là những nơi làm việc phải có biện pháp kiểm soát để giảm thiểu mối nguy lây lan COVID-19 và nguy cơ có người bị nhiễm dịch. Các biện pháp kiểm soát gồm cả:

Kế hoạch COVID Safe Lập sổ ký danh

Kiểm soát thân nhiệt

Bảng câu hỏi COVID-19 cho nhân viên Đeo khẩu trang

Dung dịch tiệt trùng tay

Lau chùi thường xuyên những nơi hay đụng chạm tới Chướng ngại vật để ngăn cách

Làm việc tại nhà, nếu có thể.

Có thể tìm thêm thông tin và các hướng dẫn đã được phiên dịch tại đây: https://ww.worksafe.vic.gov.au/coronavirus-covid-19-information-your-language

Nếu công nhân thấy quan ngại về chuyện an toàn tại nơi làm việc, họ có thể báo cáo ẩn danh điều đó không? Liệu thanh tra có đóng cửa nơi làm việc đó không?

Được, quý vị không bắt buộc phải xưng danh tính. Chúng tôi không báo cho chủ nhân biết lời than phiền từ đâu ra hoặc ai đã báo cáo.

Thường thì chúng tôi không đóng cửa nơi làm việc. Chúng tôi làm việc với chủ nhân và cung cấp cho họ cố vấn và hướng dẫn về những chuyện cần cải tiến.

Cách thức để lấy thông tin, đặc biệt khi cần thông tin bằng một ngôn ngữ khác?

WorkSafe cung cấp các phim video, tài liệu tham khảo và hướng dẫn bằng nhiều ngôn ngữ để giúp giáo dục công nhân về WorkSafe và quyền lợi của họ tại nơi làm việc. Tất cả thông tin có thể tìm thấy tại

https://www.worksafe.vic.gov.au/choose-your-language

Quý vị cũng có thể liên lạc với Dịch Vụ Cố Vấn (Advisory Service) qua Translating and Interpreting Service (TIS National). Gọi TIS National qua số 13 14 50 và xin nói chuyện với WorkSafe Advisory Service.