Monday, December 11, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Quán Ăn Thân Hữu CĐNVTD-VIC mở cửa Thứ Bảy 06/05/23.


THƯ MỜI

V/v: Quán Ăn Thân Hữu Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria mở cửa ngày Thứ Bảy 06/05/2023.

Melbourne, ngày 29 tháng 4 năm 2023

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Quán Ăn Thân Hữu Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria kính mời quý vị đến dùng ‘BÚN BÒ HUẾ’ tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng (số 90 Knight Avenue, Sunshine North, VIC 3021) vào đầu tháng 05/2023

• Ngày Thứ Bảy: 06/05/2023, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều.

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria rất mong quý vị đến ủng hộ và tham gia văn nghệ cây nhà lá vườn (Karaoke).

Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho Quán Ăn Thân Hữu Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria.

Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc với bà Nguyễn Thị Mỹ Phương, điện thoại số 0402 214 929. 

Nay trân trọng kính mời.

TM. BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch