Tuesday, June 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Quán ăn Cộng Đồng mở cửa Thứ Bảy tuần này 1/6/2024


Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng (Đền Thờ Quốc Tổ)

số 90 Knight Avenue Sunshine North, Victoria.

Kính gởi qúy Đồng Hương,

Như thường lệ mỗi đầu tháng Quán ăn Cộng Đồng sẽ mở cửa phục vụ Café và thức ăn nhẹ, tạo cơ hội gặp gỡ nhau vào dịp cuối tuần, trò chuyện và giải trí. 

Đặc biệt Thứ Bảy tuần này ngày 1/6/2024 có phở gà, phở bò, bánh cuốn… đồng giá $10 một phần ăn. 

Chương trình văn nghệ có hát  KARAOKE từ 10 giờ sáng tới 1 giờ 30 chiều tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng số 90 Knight Avenue Sunshine North, Victoria.

Sau đó, cũng tại Trung Tâm từ 2 giờ đến 5 giờ chiều, Ban Chấp Hành sẽ tổ chức Đại Hội Khoáng Đại để tường trình tài chánh và trình bày những sinh hoạt cần thực hiện trong thời gian sắp tới.

Xin kính mời Quý Vị tham dự 2 sinh hoạt nói trên vào Thứ Bẩy tuần này 1/6/2024.

Quý vị cần sử dụng (booking) Trung Tâm xin liên lạc với Quang Duy điện thoại số 0444 527 829 (duyact@yahoo.com.au) hay Kim Hương điện thoại số 0422 064 565 (huongkimnguyen2905@gmail.com)

Trưởng Trung Tâm

Nguyễn Kim Hương