Tuesday, June 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Họp khoáng đại tường trình tài chánh và sinh hoạt trong thời gian tới.


THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI:

Họp khoáng đại tường trình tài chánh và sinh hoạt trong thời gian tới.

Melbourne, ngày 21 tháng 5 năm 2024

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria xin trân trọng kính mời quý vị tham dự cuộc họp khoáng đại để chúng tôi có dịp tường trình tài chánh và trình bày những sinh hoạt cần thực hiện trong thời gian sắp tới.

Vào: Thứ Bảy 01/06/2024

Lúc: 2 giờ đến 5 giờ chiều

Tại: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng số 90 Knight Ave North Sunshine

Các đề tài được tường trình bao gồm:

1. Bà Nguyễn Kim Hương, thủ quỹ, báo cáo tài chánh, đặc biệt về Chi Thu Hội Chợ Tết 2024;

2. Luật sư Nguyễn Tân Hải kế hoạch sơ khởi Hội Chợ Tết 2025 chủ đề “50 Năm Định Cư, 50 Năm Tự Do”;

3. Ông Nguyễn Hiệp phân tích điểm mạnh yếu trong tổ chức Cộng Đồng Người Việt Tự Do;

4. Bà Cúc Nguyễn sửa soạn cho việc Gây Quỹ Nhà Thương Footscray;

5. Ông Nguyễn Duy Nhạc tường trình về việc tu chính nội quy và soạn điều lệ sinh hoạt trung tâm sinh hoạt cộng đồng; và

6. Hỏi, đáp và góp ý các đề tài được tường trình bên trên.

Đây là một cuộc họp rất quan trọng nhằm vạch hướng đi cho Ban Chấp Hành Cộng Đồng trong thời gian tới, nên rất mong quý vị bỏ chút thời giờ tham dự, tìm hiểu, góp ý và tham gia.

Từ 10 giờ sáng đến 2 giờ trưa Quán Ăn Cộng Đồng mở cửa phục vụ, cũng xin mời quý vị tới sớm ủng hộ quán ăn trước khi họp khoáng đại.

Trân trọng thông báo và kính mời,

TM. -CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch