Sunday, April 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Người Úc đối mặt mức phạt $313 khi thời hạn nộp thuế đến gần


Người Úc đang được cảnh báo phải hành động nhanh chóng để tránh bị phạt nặng chỉ vì một hành động đơn giản.

Người Úc tự khai thuế đang được cảnh báo phải nhanh chóng vì thời hạn đang đến gần.

Người Úc đang được cảnh báo rằng họ có thể phải đối mặt với một khoản phạt nặng nếu không khai thuế.

Hạn chót cho bất kỳ ai có ý định nộp tờ khai của mình cho Văn phòng Thuế Úc (ATO) là —ngày 31 tháng 10.

Bất kỳ ai bỏ lỡ thời hạn có thể bị phạt $313 vì nộp muộn.

Số tiền này có thể tăng thêm $313 cứ sau 28 ngày —số tiền lãi vẫn còn tồn đọng, lên đến mức tối đa là $1,565.

Tuy nhiên, có một cách giải quyết dễ dàng là cho phép bất kỳ ai đang bị áp lực có thêm một chút thời gian.

Bất kỳ ai đang gặp khó khăn với việc khai thuế của chính mình đều có thể đăng ký với đại lý thuế và tận dụng thời hạn được gia hạn.

ATO cho phép các đại lý thuế đã đăng ký nộp tờ khai thay mặt khách hàng cho đến thời hạn gia hạn là ngày 15 tháng 5 năm 2024.

Bất kỳ ai “tự nộp thuế” đang gặp khó khăn về thời gian đều có thể đăng ký với đại lý thuế và được hưởng lợi từ việc gia hạn này, nhưng họ phải đăng ký với đại lý mà họ lựa chọn trước cuối tháng 10.

Theo dữ liệu từ ATO —các đại lý thuế đã nộp 70% tờ khai thuế trong năm 2019-20.

Một lượng lớn người Úc giận dữ đã lên mạng xã hội trong thời gian tính thuế năm nay để trút giận sau khi bất ngờ nợ tiền ATO hoặc nhận được số tiền hoàn lại thấp hơn mức họ nghĩ họ được hưởng.

Một lý do lớn đằng sau điều này là việc bù đắp thuế thu nhập thấp và trung bình (LMITO) đã bị loại bỏ trong năm nay.

Khoản bù đắp này giúp những người có thu nhập từ $37,000 đến $126,000 được giảm thuế lên tới $1,500.

Chuyên gia cảnh báo mọi người thường nhận được số tiền thấp hơn hoặc nợ tiền ATO do họ khai thuế không chính xác.

Với áp lực chỉ tăng lên đối với bất kỳ ai tự mình quay trở lại trước thời hạn ngày 31 tháng 10, có lẽ nên chấp nhận việc trả một khoản phí và đăng ký với một đại lý.

Ngày cuối cùng để làm tờ khai thuế là khi nào?

Hạn chót cho bất kỳ ai có ý định nộp tờ khai của mình cho Văn phòng Thuế Úc là ngày 31 tháng 10.

Bất kỳ ai bỏ lỡ thời hạn có thể bị phạt $313 vì nộp muộn.

Số tiền này có thể tăng thêm $313 cứ sau 28 ngày —số tiền lãi vẫn còn tồn đọng, lên đến mức tối đa là $1,565. (NQ)