Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Người từ chối tiêm chủng cũng được nhận trợ cấp $750 mỗi tuần

Những người dân Victoria không tiêm chủng (là những người phớt lờ các quy định bắt buộc của tiểu bang) sẽ có thể yêu cầu Chính phủ Liên bang trả cho trợ cấp đến hàng trăm đôla nếu họ bị sa thải vì không tuân theo các quy tắc.

Từ ngày 15 tháng 10, tất cả công nhân trong danh sách Công nhân được Ủy quyền của Victoria sẽ được yêu cầu tiêm liều vắc-xin Covid đầu tiên để tiếp tục làm việc tại chỗ. Họ sẽ cần được tiêm chủng đầy đủ trước ngày 26 tháng 11.

Danh sách này bao gồm hàng trăm nghìn công nhân khác nhau, từ lính cứu hỏa và cảnh sát, đến tài xế taxi và diễn viên.

Nhưng những công nhân được cho là không tuân thủ nhiệm vụ, sẽ đủ điều kiện để yêu cầu trợ  cấp Thảm họa Covid-19 của Victoria, $750 đôla cho những người mất hơn 20 giờ làm việc một tuần và $450 cho những người mất từ 8 đến 20 giờ làm việc.

Một phát ngôn viên của Tổng trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Bridget McKenzie nói rằng các khoản trợ cấp “dành cho những người sống hoặc làm việc trong một khu vực được Chính phủ Liên bang tuyên bố là điểm nóng bị hạn chế di chuyển và đã giảm giờ làm việc”.

Phát ngôn viên nói: “Nếu một người tạm thời đình chỉ, họ có thể đủ điều kiện để được nhận trợ cấp Thảm họa Covid-19 nếu họ đáp ứng các tiêu chuẩn đủ điều kiện”.

Các khoản trợ cấp của Chính phủ Liên bang sẽ có sẵn cho đến khi 80% người dân Victoria được tiêm chủng đầy đủ và sau đó sẽ được bớt dần đi trong khoảng thời gian 2 tuần. (NQ)