Tuesday, June 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Nghĩa của chữ ‘G’ trong 5G là gì?


Nghĩa của chữ G trong 5G đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, nó không có ý nghĩa về mặt kỹ thuật nào cả.

Các tiêu chuẩn kết nối mạng viễn thông 5G, 4G, 3G. hÌNH Pixabay

Chúng ta hiện nay đều đang sống trong thế giới công nghệ với rất nhiều các chữ viết tắt và tên thương hiệu, trong đó có nhiều chữ đã được sử dụng rộng rãi đến mức chúng ta hầu như không để ý đến ý nghĩa thực sự của chúng.

Các chữ 5G, hoặc 4G, 3G là các tiêu chuẩn kết nối mà nhiều người trong chúng ta đã truy cập trên điện thoại di động của mình trong nhiều năm. Tuy nhiên, có khá nhiều người không hề để ý xem chữ “G” trong các nhãn này thực sự là viết tắt của từ gì.

Chúng ta sẽ không trì hoãn và đợi đến cuối bài viết này mới đưa ra câu trả lời về nghĩa của chữ G trong 5G.

Chữ G là viết tắt của “GENERATION” trong tiếng Anh, có nghĩa là Thế hệ. Do đó có thể hiểu ngắn gọn “mạng 5G” là mạng di động dựa trên công nghệ không dây thế hệ thứ 5. Trong kết nối với internet, tốc độ kết nối phụ thuộc vào cường độ tín hiệu được thể hiện bằng các chữ viết tắt như 2G, 3G, 4G, 5G,…

Vì vậy, chữ G không đại diện cho bất kỳ từ kỹ thuật khó hiểu nào mà thay vào đó, theo nghĩa đen, chỉ là ghi nhãn thế hệ công nghệ kết nối mà chúng ta đang sử dụng.

Có một điều, nếu muốn tìm hiểu sâu hơn một chút, thực tế có rất nhiều loại công nghệ khác nhau trong một thế hệ như 5G – điều này giải thích tại sao chúng ta có thể thấy rằng mình có tốc độ khác nhau ở các vị trí khác nhau.

Xét cho cùng, về mặt lý thuyết, 5G có thể nhanh hơn 4G tới 100 lần, nhưng trong hoàn cảnh thực tế, chúng ta sẽ hiếm khi thấy sự chênh lệch lớn như vậy.

Thực sự, 3G là lần đầu tiên mọi người bắt đầu biết rộng rãi về các thế hệ mạng kết nối khác nhau vì đó là thời điểm nó bắt đầu được đưa vào hoạt động tiếp thị cho các nhà cung cấp mạng.

Giờ đây, việc có vùng phủ sóng 5G tốt nhất và tốc độ cao nhất rõ ràng là một phần quan trọng để thu hút khách hàng sử dụng. Tuy nhiên, việc triển khai 6G cũng đã đang trên đà chuẩn bị cho sự ra mắt vào bất kỳ thời điểm nào tới đây. (T/H, NTD)