Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

NGÀY HỘI GIA ĐÌNH VAF: GIẢI BÓNG ĐÁ SOCCER KNOCK-OUT 2022 (Chủ Nhật 13/3)


VIETNAMESE AUSTRALIAN FOUNDATION (VAF)

NGÀY HỘI GIA ĐÌNH VAF

GIẢI BÓNG ĐÁ SOCCER KNOCK-OUT 2022

10:00-18:00, CHỦ NHẬT 13/03/2022

Westvale Soccer Club Stadium

9 McKechnie Street, St Albans VIC 3021

*VÀO CỬA TỰ DO

*Thức ăn nhẹ và đồ uống Miễn Phí

Liên lạc: (03) 8609 1978

Bs Hiệp 0421 287 584

Mr John Trinh 0488 889 796

Mr Quân Đỗ 0434 468 680

*THI ĐẤU ĐÁ BANH

*CÁC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CHO TRẺ EM

*KARAOKE GIẢI TRÍ

*THỨC ĂN NHẸ VÀ ĐỒ UỐNG GIẢI TRÍ

Chân thành cảm ơn các nhà tài trợ:

Unicorn Financial Services

Thai Huy Butcher’s

Harcourts West Realty

BP Medical Clinic

VietLove

VisionPro Optometrists

Brimbank City Council

NhânQuyền.co

Vĩnh Phát Restaurant

RHG Intl

UB

LK Australia

Master Poultry Group

M-Signs

Westvale Soccer Club