Mũi tiêm tăng cường giảm còn 3 tháng ở VIC, NSW, SA và ACT


Hàng triệu người Úc sẽ có thể nhận được mũi tiêm tăng cường COVID-19 của họ sớm hơn sau khi một số khu vực pháp lý giảm khoảng cách giữa liều thứ hai và thứ ba.

Victoria, New South Wales, Nam Úc và ACT vào ngày Thứ Tư 19/1 đã thông báo khoảng cách giữa các hai liều sẽ được cắt giảm từ 4 thành 3 tháng.

“Nếu 3 tháng trôi qua kể từ liều thứ hai của vắc-xin COVID-19, bạn sẽ đủ điều kiện để tiêm liều thứ ba”, Thủ hiến Tiểu bang Victoria, ông Daniel Andrews nói.

“Khoảng thời gian đó đã được giảm hiệu lực ngay lập tức và theo lời khuyên của nhóm y tế cộng đồng của chúng ta và phù hợp với tuyên bố rộng hơn của ATAGI”.

Ông Andrews cho biết 1.2 triệu người Victoria đã ngay lập tức đủ điều kiện để tiêm liều thứ ba.

Thủ hiến Tiểu bang NSW, ông Dimonic Perrottet cho biết việc tiếp nhận các mũi tiêm tăng cường đã cho phép các trung tâm tiêm chủng ở NSW mở rộng cánh cửa cho hàng triệu người.

“Như chúng ta đang thấy rõ ràng là mũi tiêm tăng cường là chìa khóa để giữ an toàn cho bản thân, bạn bè và gia đình bạn”, ông Dominic Perrottet nói.

Các trung tâm tiêm chủng ở NSW có thể cung cấp 250,000 mũi tiêm một tuần nhưng đã cung cấp khoảng 180,000 mũi tiêm vào tuần trước.

“Thật là khủng khiếp cho chúng ta khi thấy việc đặt lịch hẹn tại các trung tâm tiêm chủng của chúng ta bị khất lần”, Phó Thư ký Bộ Y tế NSW, bà Susan Pearce nói.

Giám đốc Y tế NSW, Giáo sư  Kerry Chant cho biết người lớn có thể tiếp tục lịch tiêm mũi tăng cường từ 4 đến 6 tuần sau khi bị nhiễm COVID-19.

Cơ quan vắc-xin ATAGI hiện đang làm việc thông qua hướng dẫn chính thức.

Vài giờ sau thông báo của NSW và Victoria, Nam Úc cũng đi theo và Thủ hiến SA, ông Steven Marshall cho biết thời gian để nhận mũi tiêm tăng cường cũng đã được giảm xuống còn 3 tháng sau liều thứ hai.

Từ Thứ Năm, những người trong ACT từ 18 tuổi trở lên sẽ chỉ cần đợi 3 tháng kể từ lần tiêm chủng liều thứ hai để tiêm lần thứ ba.

Bộ trưởng ACT Andrew Barr cho biết tỷ lệ tiêm mũi tăng cường ở Canberra là rất cao. (NQ)