Monday, June 24, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Mũi tiêm tăng cường cho người lớn được tiêm đầy đủ ở NSW từ Thứ Hai 1/11


Người lớn đã được chủng ngừa đầy đủ trong ít nhất 6 tháng sẽ có thể được tiêm mũi tăng cường ở NSW từ Thứ Hai 1/11.

NSW Health cho biết vào ngày Chủ Nhật 31/10 rằng các phòng khám do tiểu bang điều hành sẽ cung cấp một liều vắc-xin Pfizer tăng cường cho tất cả những người đủ điều kiện từ 18 tuổi trở lên. Các mũi tăng cường cũng sẽ có sẵn tại các bác sĩ đa khoa và một số tiệm thuốc tây cộng đồng.

NSW Health cho biết: “Việc tiêm mũi tăng cường này sẽ giúp mọi người duy trì mức độ bảo vệ cao chống lại virus COVID-19, bao gồm cả biến thể Delta”, NSW Health cho biết.

Những người từ 18 tuổi trở lên có thể được tiêm mũi tăng cường ít nhất 6 tháng sau khi tiêm liều thứ hai của bất kỳ loại vắc-xin COVID-19 nào đã đăng ký sử dụng ở Úc.

NSW Health cho biết: “Vắc-xin Pfizer COVID-19 sẽ được cung cấp dưới dạng liều tăng cường, bất kể mọi người đã nhận được loại vắc-xin nào cho liều đầu tiên hay liều thứ hai”.

Các phòng khám do tiểu bang điều hành đã cung cấp liều thứ ba của vắc-xin COVID-19 cho những người từ 12 tuổi trở lên bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng.

Các liều tăng cường sẽ được cung cấp trên toàn mạng lưới của trung tâm tiêm chủng NSW Health, bao gồm các trung tâm tiêm chủng hàng loạt tại Sydney Olympic Park, Macquarie Fields ở tây nam Sydney, Wollongong và Newcastle.

Có thể đăng ký để tiêm mũi tăng cường thông qua Công cụ tìm kiếm phòng khám vắc-xin COVID-19 (COVID-19 Vaccine Clinic Finder).

NSW Health cho biết những người đã tiêm hai liều vắc-xin vẫn được coi là đã được tiêm chủng đầy đủ theo lệnh y tế công cộng, “nhưng liều tăng cường lại rất quan trọng để tăng cường bảo vệ chống lại virus”. (NQ)