Wednesday, June 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Melbourne: Động đất 1.7 độ Richter, không thiệt hại lớn


Khoa học Địa chất Úc (Geoscience Australia) đã xác nhận một trận động đất 1.7 độ Richter xảy ra ở độ sâu 4km dưới bề mặt Croydon.

Một trận động đất đã tấn công vùng phía đông của Melbourne.

Khoa học Địa chất Úc xác nhận rằng một trận động đất 1.7 độ Richter đã xảy ra ở độ sâu 4km dưới bề mặt Croydon vào khoảng 7 giờ tối Thứ Hai 22/5.

Trận động đất xảy ra ở vùng phía đông hôm Thứ Hai 22/5. Hình Geoscience Australia

Mặc dù chấn động đã được ghi nhận trên mạng xã hội, nhưng không có thiệt hại lớn nào được báo cáo và không có cuộc gọi khẩn cấp nào được thực hiện.

Chính thức —chỉ có 2 báo cáo được thực hiện cho Geoscience Australia. (NQ)