Wednesday, June 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

19/5: Con số các trường hợp mới từ các tiểu bang của Úc


Dưới đây là tóm tắt nhanh về tin tức và con số các trường hợp mới từ các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc trong tuần qua, như đã đưa tin vào Thứ Sáu, ngày 19 tháng 5 năm 2023.

Các tiểu bang và vùng lãnh thổ hiện đã báo cáo số liệu thống kê về COVID-19 của họ hàng tuần, thay vì thông qua các bản cập nhật hàng ngày được cung cấp từ những ngày đầu của đại dịch.

New South Wales

Tiểu bang NSW đã ghi nhận thêm 14,699 trường hợp mới.

Có 1,322 bệnh nhân nhập viện, trong đó có 24 người trong khu ICU.

Có 61 trường hợp tử vong mới được công bố vào ngày hôm nay.

Victoria

Đã có thêm 9,316 trường hợp mới tại Victoria.

Có 327 bệnh nhân nhập viện, trong đó có 17 người trong khu ICU.

Có 28 trường hợp tử vong mới được báo cáo vào ngày hôm nay.

Queensland

Queensland đã thay đổi quy trình báo cáo COVID-19 thành hệ thống trung bình luân phiên bảy ngày và báo cáo này hiện khác với các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác.

Tiểu bang Qld đã ghi nhận 702 trường hợp trung bình hàng ngày kể từ ngày 16 tháng Năm.

Trung bình có ba trường hợp tử vong trong 7 ngày, với 251 bệnh nhân nhập viện vì virus, trong đó có 4 người trong khu ICU.

Nam Úc

Nam Úc đã báo cáo 3,256 trường hợp mới trong 7 ngày qua.

Đã có 8 trường hợp tử vong mới do COVID-19 được báo cáo.

Tasmania

Tasmania đã ghi nhận 1,252 trường hợp COVID-19 mới trong tuần này.

Đã có 25 người nhập viện do COVID-19 mới trong tuần qua, nhưng không có ai trtong khu ICU.

Đã có 7 trường hợp tử vong mới do COVID-19 được báo cáo.

Lãnh thổ thủ đô Úc (ACT)

Đã có 1,005 trường hợp COVID-19 mới được ghi nhận tại Lãnh thổ Thủ đô Úc trong tuần này.

Có 53 người trong bệnh viện, với 4 người trong khu ICU.

Lãnh thổ báo cáo không có trường hợp tử vong mới trong tuần này.

Tây Úc

WA Health đã báo cáo 4,092 trường hợp mới trong tuần qua.

Có 216 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 7 người trong khu ICU.

Báo cáo của tuần này bao gồm 5 trường hợp tử vong do COVID-19.

Lãnh thổ phía Bắc (NT)

Đã có 220 trường hợp mới được báo cáo tại Lãnh thổ phía Bắc trong tuần này.

Lãnh thổ phía Bắc có 10 bệnh nhân nằm trong bệnh viện.

2 tử vong mới đã được báo cáo. (NQ)