Wednesday, June 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Lo ngại thương tích: Thu hồi bia có nồng độ cồn cao tại Liquorland, Coles


Smithy’s Dry Lager đã bị thu hồi khẩn cấp sau khi Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc (Food Standards Australia) –phát hiện một số sản phẩm có hàm lượng cồn khai báo không đúng mức.

Các sản phẩm này đã bị thu hồi khỏi một loạt các nhà bán lẻ và cửa hàng trực tuyến của Tập đoàn Coles vì lo ngại bệnh tật và thương tích.

Các loại bia bị ảnh hưởng được bán trong chai 330ml, có sẵn trong 6-gói và thùng carton, và có ngày sử dụng tốt nhất trước ngày 25 tháng 1 năm 2024.

Bia này đã được bán trên mạng trực tuyến và tại các nhà bán lẻ khác nhau của Tập đoàn Coles trên khắp Queensland, New South Wales, Victoria và Tasmania –ở Liquorland, Liquorland Online, First Choice Liquor Markets, First Choice LiquorMarkets Online và Coles Online.

“Các sản phẩm thực phẩm chứa quá nhiều cồn có thể gây bệnh hoặc thương tích nếu được tiêu thụ”, Food Standards Australia báo cáo.

“Người tiêu dùng không nên uống sản phẩm này. Bất kỳ người tiêu dùng nào quan tâm đến sức khỏe của họ nên tìm tư vấn y tế”.

Những khách hàng đã mua các sản phẩm bị ảnh hưởng có thể trả lại để được hoàn lại tiền đầy đủ.

Khách hàng trực tuyến của Coles có thể nhận được khoản hoàn trả đầy đủ hoặc tín dụng bằng cách liên hệ với Liquorland (1300 300 640), First Choice Liquor Market (1300308 833) hoặc Coles Online (1800 455 400). (NQ)