Tuesday, June 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Kỷ Yếu Kỷ Niệm Chu Niên 32 Năm (1990-2022) Thành Lập Tu Viện Quảng Đức


Lời Ngỏ

Quý vị đang cầm trên tay tập Yếu Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư-Ngày Về Nguồn kỳ 12 & Chu Niên 32 Năm (1990-2022) Thành Lập Tu Viện Quảng Đức, lẽ ra tập kỷ yếu này đã ra mắt ngay sau Đại Lễ, nhưng do bận rộn nhiều Phật sự, nay mới chính thức ra mắt nhân dịp Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22 của Giáo Hội, được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 7 năm 2024, như một món quà thành kính cúng dường đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và gởi tặng đến quý ân nhân, thân hữu cùng Đồng Hương Phật tử gần xa. Tập Kỷ yếu này cũng được gởi biếu đến Thư viện quốc gia Úc tại Canberra, và các thư viện công cộng trên toàn liên bang Úc Châu như là một món quà khiêm tốn của Tu Viện Quảng Đức đối với quần chúng Úc-Việt.

Ba mươi hai năm, một chặng đường dài đối với một đời người, nhất là đối với người đệ tử Phật, gấp rút lo tu để giải thoát sinh tử luân hồi, không luống bỏ một thời gian nào trong tiến trình tìm về cội nguồn tâm linh. Ba mươi hai năm qua, thế hệ thứ nhất của chúng ta đã phải chịu thiệt thòi, hy sinh, gian khổ để xây dựng hạ tầng cơ sở, tạo dựng một nền móng vững chắc cho thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt trên xứ sở này. Do đó, ba mươi hai năm qua, trong quá trình gìn giữ và bảo vệ ngọn đèn Chánh Pháp ở nơi địa phương này, chắc chắn không sao tránh khỏi những hiểu lầm, những phiền não, khổ đau cho mình và cho người. Xin Chư Tôn Đức và quý Phật tử gần xa, hãy vì tương lai của Phật Pháp mà niệm tình bỏ qua cho.

Nhân đây, Ban Biên Tập xin chân thành cảm ơn Chư Tôn Đức, chính quyền Úc các cấp liên bang, tiểu bang và địa phương, cũng như các tổ chức khác đã gởi thư chúc mừng sinh nhật 32 tuổi của Tu Viện Quảng Đức. Tất cả đều được lưu giữ trong tập kỷ yếu này, ngoài ra còn có nhiều bài cảm niệm, thơ, văn, và nhất là hình ảnh Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Ngày Về Nguồn kỳ 12 và Lễ Mừng Chu Niên 32 năm khai sơn Tu Viện Quảng Đức.

Xin chắp tay nguyện cầu cho nền Phật Giáo Việt Nam tại Úc Châu ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn để mang ánh sáng trí tuệ và giác ngộ đến cho mọi người và mọi nhà.

Nam Mô A Di Đà Phật

TM. Ban Biên Tập

Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức
Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng

Preface

You’re holding, in your hands, the book recording the activities leading to the  32nd Anniversary of Quang Duc Monastery. This book was not launched immediately after the celebration of the 32nd Anniversary, due to many Dharma task commitments. However, we are very happy to officially launch it today – on the occasion of the 15th Winter Retreat, for All Sangha of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Australia and New Zealand, to be held in Quang Duc Monastery from 06st to 13rd July, 2024.

This book is offered as a sincere and humble gift to the Monks, Nuns, benefactors and friends, near and far. This book will also be distributed free to the National Library of Australia in Canberra and all public libraries across Australia as a humble gift from the Quang Duc Monastery to the Australian and Vietnamese community.

Twenty years is a long period in a human life, especially for Buddhist followers, rushing to escape from Samsara, the circle of birth and death, no time to waste on the journey to, or from, our spiritual home. Twenty years have passed, our first generation had to suffer and make sacrifices to build infrastructure and to build a solid foundation for the next generation of Vietnamese in Australia. Thus, in the last twenty years, in the process of preserving and protecting the Dharma lights here, we are sure that we couldn’t avoid having some misunderstandings with others – the sorrow and suffering. Due to the future and developing of Buddha-Dharma, we ask that you please be tolerant and compassionate with us for any inconvenience we may have caused.

The Editorial Board, we would like to sincerely thank the Most Venerable Monks, Nuns, the Australian Federal, State & Local governments, as well as other organizations, which sent us letters of congratulations on the occasion of the 32nd  Birthday of Quang Duc Monastery. All letters are published in this book, in addition to much poetry, literature and song lyric…. to praise the virtues of the Buddhists of Quang Duc Monastery as part of its efforts to spread the Dharma in this southern land, Australia.

Please put your hands together and pray for the Vietnamese Buddhism in Australia, as day by day it grows stronger, to carry the light of wisdom and enlightenment to everyone and every home.

Namo Amitabha Buddha
Editorial Board
The Abbot of Quang Duc Monastery
Bhikkhu Thich Nguyen Tang

Kính mời xem nội dung kỷ yếu 350 trang (xin chờ vài phút khi bấm xem)
Kỷ Yếu Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư-Ngày Về Nguồn kỳ 12 & Chu Niên 32 năm Tu Viện Quảng Đức

🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🙏🙏🙏🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️