Wednesday, June 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

HƯỚNG DẪN VỀ LOẠI VISA MỚI, CÓ TÊN LÀ RESOLUTION OF STATUS (RoS)


VIETNAMESE COMMUNITY IN AUSTRALIA – QUEENSLAND CHAPTER INC.

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU – TB QUEENSLAND

2709 IPSWICH ROAD DARRA Q.4076 – PO BOX 3056 DARRA

PHONE & FAX +61 7 3375 5700

13 – 02 – 2023 

THÔNG BÁO

HƯỚNG DẪN VỀ LOẠI VISA MỚI, CÓ TÊN LÀ RESOLUTION OF STATUS (RoS)

Kính thưa quý đồng hương,   

Trong nhiều năm qua, chính phủ Úc đã cấp 2 loại visa tạm thời cho người tầm trú, là TPV (Temporary Protection Visa), và SHEV (Safe Haven Enterprise Visa). Cả 2 visa này đều là visa tạm: TPV được 3 năm, SHEV được 5 năm và phải đi kiếm việc làm ở vùng xa. Một số người tỵ nạn Việt Nam đã được các loại visa này.  

Nếu bạn là một trong số những người nói trên, xin đọc kỹ những chỉ dẫn sau đây để hiểu về visa RoS mới này cũng như biết về những gì Ban Chấp Hành CĐNVTD/QLD có thể giúp bạn.  

I. TÀI LIỆU CỦA BỘ DI TRÚ VỀ RoS  

Tài liệu này, bạn có thể lấy xuống bằng cách vào;  

https://immi.homeaffairs.gov.au/Visa-subsite/Pages/other-visas/851-RoS.aspx#About rồi bấm đoạn viết “English (366KB PDF)“.  

Có 7 ngôn ngữ khác – như Ả rập, Tamil… nhưng không có tiếng Việt.   

Theo tài liệu này:

1. RoS không áp dụng cho những người đến Úc bằng thuyền trong quá khứ và cả trong tương lai.  

Úc vẫn sẽ tiếp tục đưa họ về lại nơi xuất phát, về quốc gia nguyên quán, hoặc đến trại dành riêng cho người tầm trú ở ngoài nước Úc.   

2. RoS sẽ chỉ áp dụng cho những người đang có visa TPV hoặc SHEV.   

3. Đối với một số ít người mà TPV hoặc SHEV sắp hết hạn, Bộ Di Trú sẽ gởi email hoặc thư trực tiếp đến họ để thông báo về RoS. Trong thư sẽ có kèm lá đơn,  thư sẽ yêu cầu họ điền đơn và gởi trở lại cho Bộ Di Trú.   

4. Đối những người mà TPV hoặc SHEV chưa hết hạn, Bộ Di Trú sẽ không liên lạc.  

5. Trong số những người trên đây, ai đã nộp đơn xin gia hạn TPV/SHEV, và đơn đó chưa giải quyết xong, thì không cần làm thêm gì cả, vì BDT sẽ tự động biến  đơn đó thành đơn xin RoS. Và   

6. Những người hiện nay không có làm đơn xin gia hạn TPV/SHEV, cần phải làm đơn để xin RoS.  

7. Những người trên đây, hiện giờ chưa nên nộp đơn, vì BDT đang giải quyết đơn của những người mà TPV/SHEV sắp hết hạn. Trong tháng 3/2023, BDT sẽ ra thông  báo chung là từ ngày nào, khoảng cuối tháng 3, BDT mới nhận đơn.   

8. Nếu bạn ở trong số những người trên đây, và bạn cần được giúp đỡ để làm đơn, thì chính phủ Úc đã dành ra ngân sách 9.4 triệu Úc Kim để 8 tổ chức giúp  bạn miễn phí.

Các tổ chức đó là;

– QLD: Refugee and Immigration Legal Service (RAILS).  

– NSW: Refugee and Casework Support (RACS)Immigration Advice and Rights Centre (IARC).

– ACT: Legal Aid.  

– VICTORIA: Refugee Legal.

– NAM ÚC: Legal Services Commission.  

– TASMANIA: Tasmanian Refugee Legal Service.  

– TÂY ÚC: Circle Green.  

– BẮC ÚC (NT): Legal Aid.   

9. Nếu bạn nghe nói rằng đóng thêm tiền sẽ được BDT cấp RoS sớm hơn, thì hãy biết đó là lường gạt.  

10. Một khi bạn được RoS, thì bạn được thường trú, và được hưởng mọi quyền lợi của những người thường trú, như có quyền: xin nhập tịch; bảo lãnh thân nhân;  Nếu tàn tật thì được hưởng chương trình NDIS.   

II. CĐNVTD QLD CÓ THỂ LÀM GÌ ĐỂ GIÚP BẠN?  

A. Nếu bạn không biết ở Queensland tìm RAILS ở đâu, thì bạn có thể đến VP CĐNVTD Qld để được hướng dẫn.   

B. Nếu bạn nghe được tin đồn về RoS, bạn có thể nhờ VP CĐNVTD Qld tìm hiểu về những tin tức đó từ các nguồn tin chính thức để giúp bạn kiểm chứng.   

Trân trọng thông báo,  

BCH-CĐNVTD/QLD.