Úc khôi phục luật thị thực đoàn tụ gia đình cho thuyền nhân tị nạn

Những tổ chức hổ trợ người tị nạn đã hoan nghênh những thay đổi đối với luật thị thực của Úc  cho phép các thành viên gia đình của những người xin tị nạn đến Úc bằng thuyền.