Tuesday, June 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Hình ảnh: Buổi Ra Mắt Sách “Vượt biên tìm Tự Do, Thuyền Nhân Việt Nam Thời Hiện Tại” ở Melbourne


Nữ ký giả Shira Sebban đã chính thức ra mắt quyển sách “Vượt biên tìm Tự Do, Thuyền Nhân Việt Nam Thời Hiện Tại” vào Chủ Nhật 19/5/2024, tại the Multicultural Hub số 505 Elizabeth St, Melbourne VIC 3000.

Nữ ký giả Shira Sebban đã giúp đỡ rất nhiều thuyền nhân Việt được định cư tại các quốc gia Tây Phương. Bà là tác giả cuốn sách “Vượt biên tìm Tự Do, Thuyền Nhân Việt Nam Thời Hiện Tại” (Vietnam’s Modern Day Boat People: Bridging Borders for Freedom) vừa được phát hành.

Cuốn sách viết về một số gia đình thuyền nhân Việt sang Úc xin tị nạn, nhưng bị chính phủ Úc từ chối cho định cư. Họ bị trả về Việt Nam, và đã bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt bỏ tù.

Những người này lại một lần nữa “lên thuyền vượt biển tìm Tự Do” và đến được Indonesia. Họ đã được Liên Hợp Quốc công nhận là người tị nạn, và cuối cùng được định cư tại Canada vào năm 2022.

Hình ảnh do CĐNVTD/VIC cung cấp