Tuesday, June 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Hãy đóng góp sáng kiến về Springvale cho HĐTP Greater Dandenong


Hội Đồng Thành Phố Greater Dandenong đang mời gọi mọi cư dân và thương vụ đóng góp ý kiến để làm cho Springvale tốt đẹp hơn. Người Việt chúng ta hãy hưởng ứng!

SEMVAC ĐÓNG GÓP 2 SÁNG KIẾN

Hội đồng SEMVAC thì, sau khi hội ý với vài Nghị viên, đã đóng góp 2 ý kiến:

1. Đặt một số bảng ở khu phố, thí dụ Little Saigon, rồi báo cho Google Maps biết tọa độ. Vậy là Little Saigon có trên bản đồ! Mai mốt, khi có ai nói “Đi đến Little Saigon ở Springvale” hoặc “Little Phnom Penh”, thì bản đồ sẽ chỉ đường.

2. Xây một vài cổng ngay trên đường Springvale Rd. Thí dụ, khi lái xe trên Springvale Rd đến ngã ba Windsor Ave, thì người ngồi trong xe thấy cổng “Saigon Gateway” trên đầu.

Nếu HĐTP chấp nhận ý kiến Saigon Gateway thì sẽ SEMVAC sẽ cần phải đóng góp nhiều chục ngàn đô, và sẽ tổ chức gây quỹ.

LÀM CÁCH NÀO NỘP SÁNG KIẾN?

Bạn có sáng kiến hoặc bình luận nào về Springvale? Xin hãy đến website Shape Springvale dưới đây để viết. HDTP nói rằng sẽ cứu xét mọi ý kiến của mọi người đã viết vô đây.

SEMVAC đưa các sáng kiến bằng cách đến website Shape Springvale, ghi danh, bấm nút Bản đồ, đánh dấu góc đường Springvale & Windsor, gõ mấy đoạn để giải thích về Saigon Gateway vô hộp ghi chú, rồi bấm nút “Nộp”.

BẤM ĐỂ ĐẾN WEBSITE “SHAPE SPRINGVALE”:

https://yoursay.greaterdandenong.vic.gov.au/