Saturday, April 20, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất công bố người điều hành giáo hội

Ngày 18 tháng 4 năm 2020, trang Facebook cá nhân của Hoà thượng Thích Nguyên Lý đã công bố Giáo chỉ, Quyết định của Hoà thượng Thích Quảng Độ, Đệ ngũ Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất về việc uỷ thác quyền điều hành Viện Tăng thống của giáo hội.

Theo đó, vào ngày 12 tháng 5 năm 2019, tại chùa Từ Hiếu, Sài Gòn, Hoà thượng Thích Quảng Độ đã ban hành Giáo chỉ với nội dung: Thỉnh cử Hoà thượng Thích Tuệ Sỹ thay Hoà thượng Quảng Độ đứng đầu vào vị trí của Viện Tăng Thống, bảo đảm tiếp tục sứ mệnh của Giáo hội trong tương lai; cũng như trao toàn quyền cho Hoà thượng Tuệ Sỹ điều hành mọi hoạt động của Giáo hội. Và khi hội đủ điều kiện thuận duyên, bất cứ lúc nào Hoà thượng Tuệ Sỹ cũng có thể thay mặt Viện Tăng Thống triệu tập Đại hội bất thường để bầu cử nhân sự mới cho tất cả các chức vụ trong Viện Hoá đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.

Cũng trong ngày 18 tháng 4, Hoà thượng Thích Nguyên Lý đã loan tải hình ảnh thông báo của Hoà thượng Thích Tuệ Sỹ với nội dung: Khâm thừa Quyết định của Đệ ngũ Tăng Thống, Uỷ thác quyền điều hành Viện Thăng Thống. Theo đó, thông báo này được viết vào ngày 15 tháng 3 năm Phật lịch 2563 tức năm 2019, và Hoà thượng Tuệ Sỹ đồng ý nhận sự Uỷ thác của Đệ ngũ Tăng Thống có sự hiệp trợ của Hoà thượng Nguyên Lý.

An Nhiên (SBTV)