Friday, September 29, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Giá xăng ở mức cao nhất trong 17 tuần tại Úc


Giá xăng đã tăng thêm 3 cents (xu) một lít lên mức cao nhất trong 17 tuần là $1.99 đôla một lít.

Giá dầu diesel không thay đổi ở mức $2.35 đôla một lít.

Giá xăng giảm ở Melbourne và Perth cho thấy các thành phố này đã bước vào giai đoạn giảm giá trong chu kỳ nhiên liệu của họ, điều đó có nghĩa là giá sẽ giảm trước khi tăng trở lại, thường là tăng mạnh.

Nhưng giá xăng trung bình đang ở mức trên $2 đôla một lít ở Sydney, Melbourne và Brisbane.

Các số liệu từ báo cáo của Viện Dầu khí Úc. (NQ)