Friday, July 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Giá nhà trung bình ở Melbourne đạt kỷ lục $1 triệu đôla

Giá nhà trung bình ở Melbourne vừa lần đầu tiên vượt mốc $1 triệu đôla, theo dữ liệu mới nhất từ ​​Viện Bất động sản Victoria (REIV).

Những điểm chính:

• Giá nhà trung bình ở Melbourne tăng 8.8% trong Tháng Ba

• Đây là mức tăng hàng quý lớn nhất kể từ Tháng 12 năm 2009

• Giá nhà trung bình ở khu vực nông thôn của Victoria lần đầu tiên vượt qua $500,000 đôla

Báo cáo hàng quý của REIV cho Tháng 3 cho thấy giá trung bình cho một ngôi nhà ở nội thành Melbourne đã tăng 8.8% lên thành $1,004,500 đôla.

–Đây là mức tăng giá nhà trung bình theo quý lớn nhất kể từ tháng 12 năm 2009.

Chủ tịch REIV, bà Leah Calnan cho biết mức độ quan tâm của người mua trên toàn tiểu bang Victoria là chưa từng có, sau khi dỡ bỏ các hạn chế đã khiến hàng nghìn cuộc đấu giá bị hủy vào năm 2020.

“Người bán và người mua không lãng phí thời gian để tham gia vào thị trường”, bà nói.

“Giá nhà đã được thúc đẩy bởi các ưu đãi dành cho những người mua nhà đầu tiên, các kỳ nghỉ trả nợ nhà và lãi suất thấp”.

Cũng có sự tăng trưởng ở khu vực nông thôn của Victoria, nơi giá nhà trung bình lần đầu tiên vượt qua $500,000 đôla –tăng 12.3% trong 12 tháng qua. (NQ)