Thursday, April 18, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Dữ liệu 1 triệu khách hàng Dymocks bị lộ trên trang mạng đen


Một trong những thương hiệu bán sách lớn nhất của Úc đã bị vi phạm an ninh mạng.

Dữ liệu cá nhân của 1 triệu khách hàng Dymocks bị lộ trên trang mạng đen.

Hơn 1 triệu khách hàng của Dymocks đã bị đánh cắp dữ liệu cá nhân và xuất bản trên trang mạng đen.

Hiệu sách lớn đã xác nhận với khách hàng, là thông tin của họ đã được tải xuống và truy cập nhiều lần.

Nó bao gồm địa chỉ nhà và số liên lạc.

Một cuộc điều tra nội bộ đang được tiến hành. (NQ)