Monday, June 24, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Du khách Hoa Kỳ được khuyên nên tránh đến Úc do mối đe dọa COVID-19 ‘rất cao’


Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã đưa Úc vào danh sách các quốc gia mà công dân Hoa Kỳ không nên đến do nguy cơ COVID-19.

CDC đã khuyến cáo công dân của mình “tránh đi du lịch đến Úc”, điều mà CDC cho rằng có nguy cơ lây nhiễm “rất cao”.

Úc hiện được xếp hạng ở cấp độ bốn trong cấp độ đánh giá rủi ro của CDC -cấp độ cao nhất có thể được.

“Nếu bạn phải đi du lịch đến Úc, hãy bảo đảm rằng bạn đã được tiêm chủng đầy đủ trước khi đi du lịch”, lời khuyên chính thức của CDC nêu rõ.

“Do tình hình hiện tại ở Úc, ngay cả những khách du lịch đã được tiêm chủng đầy đủ cũng có thể có nguy cơ nhiễm và lây lan các biến thể COVID-19”. (NQ)