Saturday, February 24, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Dân biểu Đài Lê: Khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang ảnh hưởng nặng nề


Dân biểu độc lập Fowler, cô Đài Lê cho biết khu vực đơn vị Fowler, ở phía tây nam của Sydney, một cộng đồng di cư lớn, “gánh chịu gánh nặng” của cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và thiếu kỹ năng.

Dân biểu Độc lập đơn vị Fowler, cô Đài Lê. Hình SMH

“Thủ tướng cam kết làm việc với tôi như thế nào để giảm tỷ lệ thất nghiệp và giảm chi phí sinh hoạt cho các gia đình đang gặp khó khăn ở Fowler?”, cô Đài Lê hỏi.

Thủ tướng Anthony Albanese cho biết ông ủng hộ cô Đài Lê tổ chức một diễn đàn địa phương để đưa vào hội nghị thượng đỉnh về việc làm và kỹ năng của chính phủ, thêm vào đó Chính phủ Liên bang sẽ cung cấp lời khuyên và diễn giả, “điều này cũng được cung cấp cho bất kỳ ai xung quanh phòng này”.

“Những gì chúng tôi cần làm là hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp địa phương, làm việc với TAFE, ba cấp chính quyền, và tôi đã thảo luận với Thủ hiến NSW Perrottet vào ngày hôm nay tại Nội các Quốc gia và cùng với các thủ hiến khác về cách chúng tôi có thể bảo đảm rằng chúng tôi mang lại cho người Úc nhiều cơ hội việc làm hơn thông qua tài trợ TAFE tốt hơn, đào tạo tốt hơn, bảo đảm rằng chúng tôi xác định được những cơ hội đang có”, ông Albanese nói.

“Một trong những điều chúng tôi biết là thất nghiệp trong thời gian dài có thể là một tai họa, đặc biệt là tôi biết rằng ở Tây Nam Sydney, có rất nhiều khu nhà ở, do đó, bất lợi sẽ kéo theo”. (NQ)