Cứu nhiều mạng sống hơn: Bơm thêm $52.3 triệu vào Lifeline


Lifeline Australia sẽ nhận được thêm $52.3 triệu trong 4 năm để thúc đẩy các dịch vụ quan trọng của mình, với việc Thủ tướng Úc thừa nhận công việc quan trọng của Lifeline.

Thủ tướng Úc, ông Scott Morrison.

Lifeline Australia sẽ nhận được thêm $52.3 triệu trong 4 năm để tăng cường dịch vụ của mình lên khoảng 1 triệu cuộc gọi và tin nhắn mỗi năm tới năm 2026.

Thủ tướng Úc, ông Scott Morrison cho biết khoản tài trợ đã ghi nhận sự hỗ trợ quan trọng mà dịch vụ cung cấp cho người dân Úc.

Nguồn vốn mới sẽ giúp Lifeline đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ của mình, đồng thời duy trì và cải thiện cơ sở hạ tầng và khả năng đáp ứng.

Số tiền này cũng sẽ giúp đầu tư vào đổi mới liên quan đến ứng phó với khủng hoảng, năng lực tăng cường và các mô hình chăm sóc.

Ông Morrison nói: “Chúng tôi đang tăng cường hỗ trợ một lần nữa để bảo đảm rằng Lifeline có thể tiếp tục là một trong những người ủng hộ tuyệt vời nhất, đáng tin cậy nhất của Úc cả hiện tại và trong tương lai”.

“Khoản tài trợ này có nghĩa là trong năm tới, Lifeline sẽ có thể nhận thêm 176,000 cuộc gọi hoặc tin nhắn từ người Úc, hoặc thêm 3,900 mỗi ngày.

“Đến năm 2026, con số này sẽ tăng lên thêm một triệu cuộc gọi hoặc tin nhắn từ người Úc mỗi năm”.

Ông Morrison cho biết vai trò quan trọng của Lifeline chưa bao giờ rõ ràng hơn trong đại dịch Covid-19 và các thảm họa thiên nhiên gần đây.

Lifeline rất quan trọng trong thời kỳ đại dịch Covid-19.

Tổng trưởng Y tế và Chăm sóc Người cao tuổi, ông Greg Hunt lưu ý Lifeline là nhà cung cấp dịch vụ phòng chống tự tử lớn nhất của Úc.

“Bất kỳ thành viên nào của cộng đồng đều có thể nhấc điện thoại, gửi tin nhắn hoặc lên mạng và nhận hỗ trợ từ Lifeline”, ông nói.

“Sự hỗ trợ của họ đã giúp cứu sống và bảo vệ mạng sống”. (NQ)

Các cuộc gọi được Lifeline trả lời trong năm nay, theo từng tiểu bang:

ACT – 5,322

NSW – 74,214

NT – 885

QLD – 42,537

SA – 19,484

TAS – 3239

VIC 63,984

WA – 15,642

Tổng cộng – 225,551