Còn ‘1 triệu đơn xin thị thực’ chưa giải quyết, Tổng trưởng Di Trú nói


Tổng trưởng Di trú Andrew Giles nói rằng Chính quyền Liên minh đã “mất quyền kiểm soát hệ thống thị thực” và để lại gần 1 triệu đơn xin thị thực để cho ông giải quyết.

Phát biểu tại Phòng thí nghiệm Chính sách Sydney vào ngày hôm 26/8, Tổng trưởng Giles cho biết “thông thường”, 40,000 đến 80,000 người có thị thực bắc cầu tại bất kỳ thời điểm nào, nhưng ngày nay, có hơn 330,000 người có thị thực bắc cầu.

Ông nói: “Gần một triệu đơn xin thị thực đang chờ đợi Chính phủ Lao động này”.

“Chính phủ cũ đã mất quyền kiểm soát hệ thống thị thực”.

Tổng trưởng Di trú Liên bang Andrew Giles nói còn ‘một triệu đơn xin thị thực’ chưa giải quyết…

“Chính phủ cam kết giải quyết tình trạng tồn đọng này để mang lại cho người dân sự chắc chắn về tương lai của họ, chứ không phải chờ đợi vô tận”.

Hiện có nhiều nhân viên hơn tại Bộ Nội Vụ làm công việc xử lý thị thực và kể từ cuộc bầu cử, có 180 nhân viên mới, 140 nhân viên khác đang được đào tạo, và 150 nhân viên khác làm việc trong một lực lượng làm việc ngoài giờ đã chuyển hồ sơ tồn đọng từ gần 1 triệu đơn xin thị thực, vào khoảng 900,000”, ông nói. (NQ)