Monday, May 27, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Cờ Thổ Dân được treo vĩnh viễn trên Cầu West Gate của Melbourne


Lá cờ của Thổ Dân sẽ vĩnh viễn bay trên Đường cao tốc West Gate của Melbourne trong vòng vài ngày tới.

Lá cờ của Thổ dân sẽ vĩnh viễn bay trên Cầu West Gate của Melbourne trong vòng vài ngày tới.

Lá cờ đã được treo trên cây cầu trong các tuần Hòa giải và NAIDOC kể từ năm 2019.

Nhưng khi tuần lễ NAIDOC kết thúc vào Chủ nhật, Lá cờ Thổ dân sẽ vẫn ở nguyên vị trí trên cầu.

Bộ trưởng Bộ An toàn Đường bộ, ông Ben Carroll cho biết: “Cầu West Gate là một trong những địa danh dễ thấy nhất của chúng ta hiện nay, hàng nghìn người lái xe sử dụng cây cầu mỗi ngày có thể nhìn thấy lá cờ Thổ Dân tung bay đầy kiêu hãnh trên thành phố của chúng ta”.

Nằm trên Bunurong Country, cây cầu nối nội thành Melbourne với các vùng ngoại ô phía tây.

Tuân theo quyết định của chính phủ New South Wales để treo cờ quanh năm, cam kết $25 triệu đôla để lắp đặt cột cờ thứ ba.

Chủ tịch Hội đồng Thổ dân Bunurong Landriginal Corporation Kelly Lehmann cho biết hành động này là “quan trọng”.

Ông Lehmann cho biết: “Lá cờ của Thổ Dân thể hiện sự hòa nhập, sự công nhận và tôn trọng và việc nó bay vĩnh viễn trên đỉnh Cầu West Gate thể hiện cam kết này đối với các cộng đồng Thổ Dân ở Victoria”.

“Đây là một bước quan trọng đầu tiên, và chúng tôi mong muốn được thấy những cách mà lá cờ Đảo quốc eo biển Torres cũng có thể được tung bay trong tương lai”.

Công việc hiện đang được tiến hành để xác định xem liệu có thể để treo cờ Đảo quốc eo biển Torres và cờ Victoria trên cầu hay không. (NQ)