Sunday, June 23, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Bằng lái miễn phí và gia hạn bằng lái rẻ hơn khi VicRoads trở thành một phần tư nhân hóa


Những người lái xe ở Victoria sẽ được giảm giá khi gia hạn bằng lái và bằng lái mới sẽ được miễn phí theo một thỏa thuận mới của VicRoads dự kiến ​​sẽ kiếm được gần $8 tỷ đôla cho tiểu bang.

Chính phủ Victoria sẽ tư nhân hóa các bộ phận của VicRoads khi hợp tác với Aware Super, Australian Retirement Trust và Macquarie Asset Management trong một thỏa thuận kéo dài 40 năm được gọi là ‘quá trình Hiện đại hóa VicRoads’.

Sự hợp tác được cho là mang lại $7.9 tỷ đôla tiền thu được trả trước cho tiểu bang, mà chính phủ cho biết sẽ được đầu tư vào Quỹ Tương lai Victoria mới để giúp giải quyết nợ từ đại dịch COVID-19.

Những người lái xe không bị mắc lỗi hoặc vi phạm các luật lệ trên đường trong 3 năm trước khi bằng lái hết hạn sẽ được giảm 25% phí gia hạn bằng lái của họ.

Bộ trưởng Đường bộ, ông Ben Carroll cho biết hành động này là “nhúng an toàn đường bộ” vào thỏa thuận.

Bằng L và bằng P cũng sẽ trở nên miễn phí.

Những người Victoria muốn thi lấy bằng L, thì sẽ tiết kiệm được tới $51.40 chi phí kiểm tra, trong khi những người thi lấy bằng P thì sẽ tiết kiệm được tới $133.30.

Thỏa thuận này cũng sẽ tạo ra 80 việc làm mới trong VicRoads. (NQ)