Sunday, April 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

‘Cơ hội 1 lần trong đời’: 25 Người Úc của Năm viết thư ngỏ kêu gọi bỏ phiếu YES


25 Người Úc được nhận giải của Năm (Australians of The Year) đã viết một bức thư ngỏ tới công chúng —kêu gọi họ bỏ phiếu YES vào Thứ Bảy này 14/10.

Người dân Úc sẽ đi bỏ phiếu vào Thứ Bảy, ngày 14 tháng 10, để bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về Tiếng nói. Hình AFP/Getty

Họ nói rằng cuộc bỏ phiếu YES có thể bắt đầu khắc phục “tác động tàn khốc” của việc thuộc địa hóa đối với phúc lợi của người Úc bản địa.

Họ nói: “Việc loại trừ một cách hiệu quả Tiếng nói của Người Bản Địa khỏi việc ra quyết định tốt nhất là vô ích và tốn kém, và tệ nhất là gây tổn hại, ngăn chặn bất kỳ tiến bộ có ý nghĩa nào”.

“Có bằng chứng rõ ràng rằng, khi được đưa ra tiếng nói, các dịch vụ sẽ có hiệu quả và dẫn đến cải thiện kết quả, như đã xảy ra trong đại dịch Covid”.

“The Voice nhằm bảo đảm rằng những người thuộc các Quốc gia Bản địa của chúng ta có tiếng nói thực sự trong những vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của họ”.

“Bỏ phiếu YES là một bước tiến tới một quốc gia đoàn kết và gắn kết hơn, ý thức về quá khứ và cùng nhau hướng tới tương lai”.

“Cuộc trưng cầu dân ý này thể hiện cơ hội một lần trong đời để bảo đảm bảo sự hòa nhập và tôn trọng, ủy quyền, đạt được tiến bộ đã quá lâu nhằm thu hẹp khoảng cách và cuối cùng là gắn kết tất cả chúng ta với tư cách là người Úc trong một cuộc chơi bình đẳng”, bức thư ngỏ khẳng định. (NQ)

Những người ký tên trong bức thư ngỏ bao gồm:

• Dylan Alcott

• Rosie Batty

• Taryn Brumfitt

• Rob de Castella

• Mick Dodson

• Peter Doherty

• John Farnham

• Tim Flannery

• Cathy Freeman

• Adam Gilchrist

• Adam Goodes

• Evonne Goolagong

• Shane Gould

• Richard Harris

• Patrick McGorry

• Simon McKeon

• David Morrison

• Gustav Nossal

• Lowitja O’Donoghue

• Keith Potger

• Dick Smith

• Fiona Stanley

• Grace Tame

• Fiona Stanley

• John Yu