Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

CHO: Sẽ có ‘hàng trăm trường hợp tử vong’ vì COVID trong những tháng tới

Giám đốc Y tế của tiểu bang Victoria (CHO), Giáo sư Brett Sutton cho biết chúng ta có thể nhìn thấy thêm hàng trăm trường hợp tử vong do COVID-19 trên khắp tiểu bang sau khi lệnh phong tỏa của Greater Melbourne kết thúc và thành phố cũng như các khu vực nông thôn được thống nhất.

Giám đốc Y tế tiểu bang Victoria, Giáo sư Brett Sutton (Hình ABC).

Đây là những gì mà Giáo sư đã nói với ABC Radio Melbourne vào hôm qua:

Mô hình của Doherty, mô hình của Burnet cho chúng ta biết sẽ có hàng trăm người chết trong nhiều tháng tới.

Thực tế là bệnh cúm theo mùa của chúng ta hàng năm gây ra ước tính khoảng 3,000 ca tử vong ở Úc.

Vì vậy, đó là những gì mà chúng ta phải sống chung với bệnh cúm hàng năm. Vì vậy chúng ta cần giảm thiểu đến mức tối đa những ca tử vong mà chúng ta có thể được.

Nhưng chúng ta sẽ làm được điều đó thông qua tỷ lệ tiêm chủng rất rất cao. Và hy vọng rằng các biện pháp và hạn chế sức khỏe cộng đồng tối thiểu nhất mà chúng ta có thể áp dụng. (NQ)