Bản Thông Tin SEMVAC (Tuần lễ 21/10/21)

Muốn đọc thông tin và tin tức tiếng Việt về Covid?
Hãy đến covidviet.com của SEMVAC
Muốn nói chuyện để hỏi thắc mắc liên quan đến Covid?
Hãy gọi SEMVAC 0472-736822 (0472-SEMVAC)