Wednesday, June 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Xem thể thao trên tivi đem lại lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe

LOS ANGELES, California – Thông thường, người ta thường hay liên tưởng đến việc nằm dài xem tivi là điều gì đó lười biếng và có thể tác động xấu đến sức khỏe, tuy nhiên, một cuộc nghiên cứu mới nhất đây lại cho rằng, hoạt động này lại đem lại một số lợi ích tốt cho chúng ta.

Đọc Thêm