Sunday, May 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Lễ Giỗ Tổ, Lễ Tưởng Niệm ngày Quốc Hận 30/4 và Tham dự Biểu Tình tại Canberra

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch trùng khớp với ngày Thứ Bảy 29-4-2023, Lễ Tưởng Niệm ngày Quốc Hận và cùng tham dự biểu tình tại Canberra vào Chủ Nhật 30-4-2023 với các Cộng Đồng Người Việt Tự Do khắp Úc Châu.

Đọc Thêm