Sunday, May 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thông Báo: Lễ Tưởng Niệm ngày Quốc Hận


Melbourne, ngày 4 tháng 4 năm 2023

Kính thưa:

 • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
 • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
 • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,
 • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
 • Quý vị truyền thông và báo chí,
 • Cùng toàn thể quý đồng hương.

Để tưởng niệm ngày 30-4, ngày cả đất nước chìm đắm trong ngục tù của chủ nghĩa Cộng Sản, như thường lệ Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria sẽ tổ chức buổi tối tưởng niệm “Biến cố Miền Nam Việt Nam bị cưỡng chiếm” cho năm 2023 với chi tiết như sau:

 • Thời gian: từ 8 giờ tối đến 10 giờ tối ngày Thứ Bảy, 29-4-2023
 • Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, 90 Knight Ave, Sunshine North, VIC 3020.

Chương trình Lễ Tưởng Niệm:

 • Nghi thức khai mạc
 • Diễn văn khai mạc
 • Chia sẻ tâm tình
 • Chiếu phim Hồi ức vượt biên và 30-4
 • Ca nhạc tưởng niệm
 • Thắp nến và dâng hương

Ban Chấp Hành Cộng Đồng trân trọng kính mời đồng hương tham dự.

Trân trọng,

TM Ban Chấp Hành

Phó Quốc Vân

Tổng Thư Ký