Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Người mua nhà hiện cần kiếm gấp đôi thu nhập trung bình khi RBA tăng lãi suất

Nghiên cứu mới đã tiết lộ rằng những người Úc muốn mua nhà hiện nay —được yêu cầu mức lương trung bình gần gấp đôi so với mức lương toàn thời gian, với việc tăng lãi suất mới nhất của RBA dự kiến sẽ khiến nỗi đau của chủ nhà trở nên trầm trọng hơn.

Đọc Thêm