Friday, July 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

12 Thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới


Đồ thị thông tin dưới đây gồm các thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới, dựa trên phân tích với 94 thành phố tại 9 quốc gia/vùng lãnh thổ năm 2024 của Trung tâm Nhân khẩu học và Chính sách thuộc Đại học Chapman (Mỹ)…

Báo cáo về Khả năng chi trả nhà ở quốc tế của Demographia năm 2024 đã xếp hạng Melbourne là nơi có giá trị bất động sản đắt thứ bảy trong thế giới nói tiếng Anh. Hình NCA

Chỉ số được dùng để xếp hạng mức độ đắt đỏ của các thành phố là tỷ lệ giá nhà trung vị (median price) trên thu nhập trung vị (median income) của hộ gia đình. Tỷ lệ càng cao thì giá nhà càng nằm ngoài khả năng chi trả của các hộ gia đình. Giá nhà và thu nhập được xem xét vào cuối quý 3/2023.

Theo đó, các thành phố có tỷ lệ trên 9 được xem là nơi có giá nhà đắt đỏ tới mức việc mua nhà là “bất khả thi”. Từ đồ thị có thể thấy Hồng Kông dẫn đầu danh sách này với tỷ lệ 16.7. Điều này có nghĩa là giá trung vị của một căn nhà cao gấp 16.7 lần so với mức thu nhập trung vị của các hộ gia đình ở đây.

Thành phố đứng thứ 2 trong danh sách là Sydney của Úc với giá nhà trung vị cao gấp gần 14 lần so với thu nhập trung vị của hộ gia đình. Úc cũng có 2 đại diện nữa là Melbourne và Adelaide, có tỷ lệ lần lượt là 9.8 và 9.7. 

Canada có 2 đại diện trong danh sách này là Vancouver và Toronto, với tỷ lệ lần lượt là 12.3 và 9.3. Mỹ có nhiều đại diện nhất trong danh sách này gồm San Jose, Los Angeles, Honolulu, San Francisco, Aledade, San Diego. (T/H, VNEco)