Cảnh sát NSW: Cuộc đàn áp Tây Sydney là cần thiết, không phân biệt chủng tộc

Phó Tư lệnh Cảnh sát tiểu bang NSW, Mal Lanyon, vừa phát biểu trên chương trình Today hôm nay.

Phó Tư lệnh Cảnh sát tiểu bang NSW, Mal Lanyon.

Ông được hỏi về cuộc đàn áp của cảnh sát ở phía tây Sydney có cần thiết hay không khi một chiến dịch có quy mô và phạm vi tương tự không được tiến hành ở các vùng giàu có phía đông khi virus chỉ giới hạn ở khu vực đó. Và đây là câu trả lời của ông:

“Vâng, nó là (cần thiết). Hiện tại, chúng ta đang ở một giai đoạn nhất định mà chúng ta cần bảo đảm rằng sự lây lan của Coronavirus không đi xa hơn những gì nó có. Rõ ràng y tế đã đưa ra lời khuyên cho thấy rằng các vùng phía tây nam của Sydney là những khu vực đáng quan tâm vào lúc này”.

Cảnh sát tuần tra trên đường phố Liverpool ở phía tây Sydney. (Hình 9 News)

“Chúng tôi đã có sự hiện diện rất rõ ràng ngay trên khắp Sydney kể từ khi lệnh y tế có hiệu lực và lệnh phong tỏa Sydney diễn ra khoảng 2 tuần trước”.

“Chúng tôi đã thực hiện một cách tiếp cận rất cân bằng, rất công bằng và rất đo lường đối với cách mà chúng tôi thực thi các lệnh y tế này và điều đó sẽ tiếp tục thông qua hoạt động này”.

“Đây không phải là về phân biệt đối xử. Đây không phải là về phân biệt chủng tộc. Đây là về việc thực thi lệnh y tế và chúng tôi sẽ làm điều đó một cách công bằng và chúng tôi sẽ làm điều đó một cách cân bằng”. (NQ)