Sunday, April 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Cảnh báo về sức khỏe trên từng điếu thuốc, theo kế hoạch mới


Mỗi điếu thuốc được bán ở Úc sẽ được in các thông điệp như “hút thuốc giết chết” hoặc được sản xuất với màu sắc xấu xí theo gói của Chính phủ Liên bang nhằm chống lại tác động suy yếu của luật đóng gói đơn giản với những cải cách lớn nhất về nicotine trong một thập kỷ.

Tổng trưởng Y tế Liên bang Mark Butler cho biết bao bì đơn giản được giới thiệu cách đây 10 năm đã mất tác dụng.

Tổng trưởng Y tế Mark Butler đã hứa là sẽ “đẩy lại cuộc chiến” chống lại nicotine và thuốc lá như một phần trong chương trình nghị sự về sức khỏe cộng đồng của chính phủ, công bố một số biện pháp mới để ngăn cản người hút thuốc cũng như bắt đầu đàn áp vaping, sau những lo ngại rằng hành vi này đang lan tràn ở trẻ em trong độ tuổi đi học trong cộng đồng. (NQ)