Sunday, April 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Cần thêm tình nguyện viên dịch vụ khẩn cấp Hội Chữ Thập đỏ Úc ở Victoria


Khi thiên tai gia tăng trên khắp nước Úc, nhu cầu về các dịch vụ khẩn cấp của Hội Chữ Thập Đỏ Úc (Australian Red Cross) cũng tăng theo.

Có hơn 500 tình nguyện viên dịch vụ khẩn cấp của Hội Chữ thập đỏ Úc trên khắp Victoria, những người rất quan trọng trong việc cung cấp hỗ trợ quan trọng cho các cộng đồng khi thảm họa xảy ra, nhưng cần thêm nhiều tình nguyện viên hơn nữa.

Với việc người dân Victoria phải trải qua nhiều thảm họa quy mô lớn trong 5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ Úc đang kêu gọi nhiều người dân Victoria chung tay giúp đỡ.

Giám đốc Dịch vụ Khẩn cấp của Hội Chữ thập đỏ Victoria, Fyowna Norton cho biết trở thành tình nguyện viên là một cách tuyệt vời để tạo ra tác động tích cực đến cuộc sống của những người khác, đồng thời mở ra những cánh cửa cho sự phát triển cá nhân và những cơ hội thú vị.

“Các tình nguyện viên của chúng tôi giúp mọi người và cộng đồng chuẩn bị, đối phó và quản lý các tác động tâm lý xã hội của các trường hợp khẩn cấp, trước, trong và sau sự kiện; họ là một phần quan trọng trong phản ứng khẩn cấp của Hội Chữ thập đỏ Úc”, bà Fyowna nói.

“Các tình nguyện viên không chỉ hỗ trợ mọi người trong cộng đồng của họ mà họ còn có cơ hội triển khai đến các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác để đến những nơi cần họ nhất”.

“Ai cũng có thể làm tình nguyện, và chúng tôi luôn khuyến khích mọi người từ nhiều thành phần và độ tuổi khác nhau tham gia cộng đồng tình nguyện của chúng tôi”.

“Chúng tôi nghe từ nhiều tình nguyện viên của mình về những kỹ năng mới mà họ đã học được và những người bạn mới mà họ có được trong vai trò của họ với Hội Chữ Thập Đỏ Úc”.

“Đó là những thời điểm khó khăn khi các cộng đồng đoàn kết với nhau để giúp đỡ lẫn nhau và chúng tôi thấy tất cả các tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ đều tỏa sáng khi làm những gì họ giỏi nhất”.

Các tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ Úc được tiếp cận với chương trình đào tạo được phát triển trong nước và quốc tế để đảm nhận vai trò của họ, bao gồm sơ cứu tâm lý, tham gia và phát triển cộng đồng, chuẩn bị sẵn sàng và phục hồi.

Trở thành tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ Úc có nghĩa là tham gia một phong trào đã ứng phó với các trường hợp khẩn cấp và cung cấp hỗ trợ nhân đạo ở Úc kể từ năm 1914.

Để biết thêm thông tin, hãy liên lạc với vicsesworkforce@redcross.org.au hoặc xem vai trò tại www.redcross.org.au/volunteer. (NQ)