BỘ Y TẾ NSW: Những điểm chính ngày Thứ Hai 6/9

      NSW đã ghi nhận 1,281 ca nhiễm COVID-19 trong nội địa trong vòng 24 giờ tính đến 8 giờ tối hôm qua. Thật đáng buồn là có 5 người đã tử vong.

      Có hơn 750,000 người tại NSW đã đi chủng ngừa trong tuần qua. Chúng ta đang tiến dần tới mức chỉ tiêu là 70% dân số được chủng ngừa đầy đủ, điều này rất là khích lệ. Xin quý vị hãy đặt hẹn chủng ngừa ngay hôm nay và đặt hẹn cho liều chủng ngừa thứ nhì càng sớm càng tốt, qua trang mạng nsw.gov.au.

      Xin vui lòng đảm chắc quý vị biết được các luật lệ phong tỏa nơi khu vực của mình và hãy tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn y tế. Hãy ở nhà càng nhiều càng tốt và việc chủng ngừa là sự bảo vệ tốt nhất của quý vị.

      Một lần nữa, xin cảm ơn đến tất cả nhân viên bệnh viện, nhân viên cứu thương và nhân viên y tế cấp cứu bên ngoài bệnh viện, là những người đang hỗ trợ cộng đồng của chúng ta. Điều tốt nhất và đáng kể nhất mà cộng đồng chúng ta có thể làm để hỗ trợ hệ thống y tế và giúp dân chúng khỏi nhập viện đó là hãy đi chủng ngừa.

      Xin quý vị hãy đi chủng ngừa, đi xét nghiệm sớm và hãy yêu cầu giúp đỡ nếu quý vị cần.

Ngay cả nếu như quý vị đã sai sót điều gì, chúng tôi vẫn muốn giúp quý vị.

      Các khu vực cần quan tâm nhất tại Greater Sydney là Greenacre, Georges Hall, Auburn, Bankstown, Bass Hill, Guildford, Merrylands, Punchbowl, Blacktown và Yagoona.

      Đã có phát hiện siêu vi trong hệ thống nước thải tại Byron Bay và cũng có các ca nhiễm gia tăng tại Central Coast và Wollongong. Chúng tôi yêu cầu cộng đồng đừng lơ là việc phòng ngừa.

      Nếu quý vị cư ngụ tại vùng xa (regional) của NSW, xin vui lòng đi chủng ngừa để giúp bảo vệ cho các cộng đồng vùng xa và vùng nông thôn yếu thế của chúng ta.

      Hệ thống y tế của chúng ta đã cho thấy rằng có thể đáp ứng với các thử thách của COVID-19. Xin quý vị yên tâm rằng bất cứ ai cần đến sự Chăm sóc Tăng cường (ICU) đều sẽ nhận được.

      Những gì chúng ta đang trải qua hiện nay là không bình thường đối với cộng đồng hoặc hệ thống y tế của chúng ta, nhưng chúng ta sẽ vượt qua điều này.