Sunday, May 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

BỘ Y TẾ NSW: Những điểm chính ngày Thứ Hai 18/10

     NSW đã thực hiện rất tốt! 92% dân số trên 16 tuổi đã nhận được liều vắc-xin đầu tiên, và 80.3% đã nhận đủ hai liều.

     Chúng tôi cảm ơn tất cả những người đã đi chủng ngừa để bảo vệ chính họ, những người thân yêu của họ và toàn thể cộng đồng đối với COVID-19.

     74.5% số người từ 12-15 tuổi đã nhận được một liều vắc-xin và khoảng 34% hiện đã chủng ngừa đầy đủ. Đây thật là một thành tựu tuyệt vời trong một thời gian ngắn như thế.

     Có 265 ca nhiễm COVID-19 từ địa phương đã được báo cáo tại NSW trong 24 giờ tính đến 8 giờ tối hôm qua. Thật đáng buồn là có 5 người đã tử vong.

     Điều thiết yếu là chúng ta cần tiếp tục đi xét nghiệm, vì việc này giúp chúng ta phát hiện các ca nhiễm COVID-19 và ngăn chận để siêu vi này không lây lan trong cộng đồng.

     Chủng ngừa là cách bảo vệ tốt nhất của chúng ta đối với COVID-19 và là cách hữu hiệu để giảm nguy cơ bị bệnh nặng. Phần đông những người đang được điều trị tại khu chăm sóc tăng cường là những người không chủng ngừa.

     Các khu vực đang được quan tâm gồm có Wallsend, Hassall Grove, Auburn, Charlestown, Blacktown và Yagoona. Xin quý vị vui lòng đi xét nghiệm nếu có triệu chứng dù là nhỏ nhặt.

     Chúng tôi vui lòng nhận thấy một số học sinh đã trở lại trường hôm nay. Xin quý vị nhớ cảnh giác đối với các triệu chứng, mà có thể là triệu chứng rất nhẹ nơi trẻ

em, và hãy giải thích cho các em về tầm quan trọng của các cách thức giữ an toàn phòng ngừa COVID (COVID-Safe).

     Những người nào không có hệ miễn nhiễm mạnh mẽ thì có thể cần đến liều vắc-xin thứ ba. Vui lòng thảo luận với bác sĩ hoặc dược sĩ về những gì thích hợp cho quý vị.

     Trong khi NSW mở cửa trở lại, xin quý vị đảm chắc mình biết rõ về các luật lệ thay đổi. Tất cả thông tin này đều có sẵn qua trang mạng nsw.gov.au

     Chúng tôi rất cảm ơn cộng đồng vì tất cả các nỗ lực của quý vị. Chúng ta vẫn cần lưu ý về hiểm họa của COVID và hãy nhớ duy trì việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc và các biện pháp khác để giúp giữ cho nhau được an toàn.