Saturday, April 20, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

BỘ Y TẾ NSW: Những điểm chính ngày Thứ Ba 21/9

     NSW hiện nay đã đạt mức 82.5% dân số (hợp lệ) đã chủng ngừa một liều và 53% đã chủng ngừa đủ hai liều. Cám ơn đến tất cả mọi người vì đã góp phần giữ cho cộng đồng chúng ta được an toàn. Hãy đặt hẹn chủng ngừa ngay hôm nay qua trang mạng nsw.gov.au

     Đã có 1,022 ca nhiễm COVID-19 trong nội địa trong 24 giờ tính đến 8 giờ tối hôm qua.

Thật đáng buồn là có mười người đã tử vong.

     Có các ca nhiễm được phát hiện tại khu vực Tweed, Byron Bay và Kempsey. Các Khu vực Chính quyền Địa phương (LGAs) này sẽ bước vào đợt phong tỏa trong bảy (7) ngày kể từ 5 giờ chiều hôm nay. Chúng tôi kêu gọi các cư dân hãy lưu ý rất nghiêm túc về việc này, hãy đi xét nghiệm và chủng ngừa. Nhớ đảm chắc quý vị biết được các hạn định luật lệ nơi khu vực của mình https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules

     Kể từ 12 giờ trưa hôm nay, mỗi người từ 18 tuổi trở xuống mà sinh sống tại các khu vực có lệnh ở nhà (stay-at-home areas) và các khu vực cần quan tâm (areas of

concern) khắp NSW sẽ có thể tạo ra một ‘bong bóng bạn bè’ (friend bubble) gồm ba (3) người bạn và đến thăm nhà nhau để chơi đùa và sinh hoạt:

  • Mỗi trẻ em có thể có hai (2) người bạn đến nhà mình. Phải luôn luôn là hai người đã chọn từ đầu chứ không thể đổi qua người khác,
  • Tất cả những người lớn trên 18 tuổi trong tất cả các hộ gia đình đó phải đã chủng ngừa đầy đủ,
  • Những người bạn này phải cư ngụ trong vòng 5km cách nhà nhau hoặc ở cùng khu vực chính quyền địa phương (LGA), và
  • Nếu phụ huynh/người chăm sóc đưa đón con em đến nhà nhau, họ không được nán lại để khỏi tiếp xúc với các phụ huynh hoặc người chăm sóc khác.

     Các ca nhiễm vẫn xảy ra hầu hết tại vùng Nam và Tây Nam Sydney, nhưng chúng tôi cũng nhận thấy có các mức chủng ngừa rất cao. Các khu vực cần quan tâm là Greenacre, Guildford, Bankstown, Revesby, Merrylands, Fairfield, Liverpool, Condell Park, Auburn và Blacktown. Chúng tôi yêu cầu cộng đồng tại các khu vực này hãy

tiếp tục cảnh giác, hãy đi chủng ngừa và nhớ đảm chắc việc tuân thủ các hạn định để phòng ngừa COVID.

     Nếu quý vị di chuyển từ một khu vực có lệnh bắt buộc ở nhà (stay at home) tới một khu vực không thuộc diện bị hạn chế, quý vị phải tiếp tục tuân thủ các luật lệ của việc bắt buộc ở nhà.

     Việc chủng ngừa sẽ giúp tất cả chúng ta cảm thấy an toàn về việc trở lại sinh hoạt với cộng đồng.