Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

John Howard phản ánh về thất bại của Đảng Tự do dưới thời Scott Morrison


Cựu Thủ tướng John Howard đã tiết lộ một điều đã làm tổn thương Đảng Tự do “rất nặng nề” trong chiến dịch Bầu cử Liên bang 2022 của họ đã kết thúc trong thất bại.

Cựu Thủ tướng John Howard và Scott Morrison. Hình SMH

Cựu Thủ tướng John Howard đã cân nhắc về những gì đã xảy ra với Đảng Tự do trong chiến dịch Bầu cử Liên bang năm 2022 kết thúc với việc Liên minh mất quyền lực sau 9 năm.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ thất bại ngày 21 tháng 5, ông Howard –người đã dẫn dắt Đảng Tự do đến 4 chiến thắng trong cuộc bầu cử –nói rằng đảng Tự Do đã bị tổn thương nặng nề vì không vạch ra đúng tầm nhìn của mình cho quốc gia.

Ông Howard nói: “Việc không có một kế họach cho tương lai… sự vắng mặt của một số tuyên ngôn, đã làm tổn thương chúng tôi rất nặng nề”.

“Có một thời hạn để tranh luận rằng chúng ta có thể quản lý mọi thứ tốt hơn… bạn phải tiếp tục tìm kiếm điều gì đó”.

Đảng Tự do dưới quyền của ông Scott Morrison đã mất 18 ghế tại cuộc Bầu cử Liên bang, khiến Liên minh giảm xuống còn 58 ghế. Đảng Quốc gia đã giữ tất cả các ghế của mình.

Đảng Lao động chiếm 10 ghế từ đảng Tự do, đảng Xanh chiếm 2 ghế và độc lập giành 6 ghế còn lại.

A Sense of Balance: Cuốn sách mới của John Howard sẽ được phát hành vào ngày 17 tháng 8.

Ông Howard, người có cuốn sách mới nhất A Sense of Balance sẽ được phát hành vào ngày 17 tháng 8, đã tiết lộ một trong những sai lầm khác của Đảng Tự do là “xem khu vực bầu cử tự nhiên của mình là điều hiển nhiên”.

“Một trong những lý do mà chúng tôi phải chịu đựng nhiều hơn là Teals đã đưa ra, như nó đã xảy ra, một điều gì đó hấp dẫn đối với những người không nhiệt tình với Đảng Tự do nhưng thực sự không thể tự mình bỏ phiếu cho Lao động”, ông nói. (NQ)