Sunday, May 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Biện pháp mới siết chặt JobSeeker: Phải nộp đơn 20 công việc/tháng

Chính phủ đã tiết lộ các biện pháp cứng rắn đối với những người Úc nhận trợ cấp JobSeeker và “mạnh tay” với những người “không chân chính”.

Chính phủ tuyên bố rằng đang “củng cố mạng lưới an toàn của Úc” bằng cách tăng khoản trợ cấp JobSeeker cho gần 2 triệu người Úc –đồng thời cũng tăng nghĩa vụ của họ và cho họ “những hoạt động tích cực” để làm sau 6 tháng thất nghiệp.

Ngân sách Liên bang tuyên bố rằng chính phủ sẽ cung cấp $9.5 tỷ đôla trong 5 năm tới để tăng cường hỗ trợ cho những người đủ điều kiện nhận các khoản trợ cấp trong độ tuổi lao động, bao gồm cả JobSeeker.

Đối với những người Úc đang gặp khó khăn trong việc tìm việc, điều này có nghĩa là tỷ lệ cơ bản của các khoản trợ cấp trong độ tuổi lao động sẽ tăng thêm $50 mỗi 2 tuần kể từ ngày 1 tháng 4 năm nay.

Sự gia tăng dự kiến ​​sẽ mang lại lợi ích cho 1.9 triệu người Úc và được áp dụng cho những người được hưởng Trợ cấp Thanh niên, Trợ cấp Nuôi dạy Con cái, Phụ cấp Gia đình Austudy, ABSTUDY, Phụ cấp Đối tác, Phụ cấp Góa phụ, Trợ cấp Đặc biệt và Trợ cấp Hộ gia đình.

Chính phủ cũng đã tăng lên khoản thu nhập làm thêm $150 mỗi 2 tuần cho những người nhận trợ cấp JobSeeker Payment và Youth Allowance, để cho phép những người nhận các khoản trợ cấp này được kiếm thêm thu nhập trước khi khoản trợ cấp của họ bắt đầu giảm dần.

Cùng với sự thay đổi về việc trả tiền, chính phủ cho biết đó là “tăng cường nghĩa vụ lẫn nhau” –điều mà người tìm việc phải làm để chứng minh họ đang tìm việc –được cho là nhằm cung cấp “hỗ trợ tốt hơn cho người tìm việc trong quá trình tìm việc”.

Điều này có nghĩa là yêu cầu tìm kiếm việc làm đối với những người được nhận trợ cấp, sẽ tăng từ 15 công việc mỗi tháng từ tháng 4 năm 2021 lên thành 20 mỗi tháng kể từ tháng 7 năm 2021 và người tìm việc sẽ buộc phải sử dụng các dịch vụ việc làm trực tuyến để hoàn thành hồ sơ nghề nghiệp của họ trong hệ thống JobActive.

Chính phủ sẽ chi $197 triệu đôla để “tạo điều kiện” cho những người tìm việc tham gia vào một “hoạt động chuyên sâu” sau 6 tháng thất nghiệp, bao gồm tham gia các khóa học ngắn hạn đã được phê duyệt, với một số người tìm việc được yêu cầu tham gia vào chương trình Work for the Dole.

Sẽ chi $12 triệu đôla để cung cấp các khuyến khích mạnh mẽ hơn thông qua chương trình Hỗ trợ chuyển vị trí để có việc làm bằng cách cung cấp khoản trợ cấp khuyến khích $2,000 đôla trả trước và mở rộng tính đủ điều kiện để cho phép người tìm việc tiếp cận ưu đãi khi họ tiếp tục công việc hơn 20 giờ mỗi tuần.

Mạnh tay hơn với những người “không chân chính”

Chính phủ cũng đang tìm cách loại bỏ những người “không chân chính trong quá trình tìm việc của họ”, bằng cách chi $2.5 triệu đôla để thiết lập một đường dây báo cáo của các nhà tuyển dụng nhằm ngăn chặn những người tìm việc mà các nhà tuyển dụng (giới chủ nhân) cho rằng những người tìm việc đó không thành thật để xin việc.

Cũng sẽ có sự gia tăng trong việc kiểm tra các đơn xin việc để đảm bảo những người tìm việc đang thực hiện nộp đơn xin việc với “sự chân thật” .

Chính phủ cũng đang chi $1.5 triệu đôla cho dịch vụ trực tiếp dành cho những người tìm việc.

Còn pension super thì sao?

Trong khi đó, ngưỡng thu nhập tối thiểu $450 đôla mỗi tháng hiện tại đối với bảo lãnh super sẽ bị xóa bỏ, có nghĩa là những người có thu nhập thấp vẫn có thể xây dựng tổ ấm hưu trí.

Chính phủ tuyên bố điều này sẽ cải thiện an ninh kinh tế khi nghỉ hưu cho khoảng 200,000 phụ nữ.

Tổng trưởng Ngân Khố Liên bang Josh Frydenberg cho biết chính phủ cũng sẽ giúp người Úc chuẩn bị cho việc nghỉ hưu dễ dàng hơn và an toàn hơn khi nghỉ hưu.

“Chúng tôi sẽ cải thiện tính linh hoạt bằng cách không còn yêu cầu người Úc lớn tuổi phải đáp ứng bài kiểm tra công việc trước khi họ có thể đóng góp tự nguyện cho quỹ hưu trí”, ông nói trong bài phát biểu về ngân sách của mình.

“Chúng tôi sẽ cho phép những người trên 60 tuổi đóng góp tối đa đến $300,000 đô la vào quỹ hưu bổng của họ nếu họ “thu hẹp” nhà ở của mình, tạo thêm nguồn cung nhà ở cho các gia đình trẻ hơn”.

Chính phủ sẽ cung cấp $21.2 triệu đôla trong 4 năm từ 2021-22 để cải thiện việc tiếp nhận Chương trình cho vay hưu trí bằng cách cung cấp quyền truy cập ngay lập tức vào các khoản tiền một lần khoảng $12,000 đôla cho người độc thân và $18,000 đôla cho các cặp vợ chồng.

Cũng sẽ giới thiệu “Bảo đảm Không có Vốn chủ sở hữu” để người vay nợ sẽ không phải trả nợ nhiều hơn giá trị thị trường của tài sản của họ. (NQ)